Ściąganie długów z pensji - co jest dozwolone?

Potrącenie nałożonej kary pieniężnej nie wymaga zgody pracownika. To, co pracodawca może potrącić mu z pensji, jest natomiast określone w kodeksie pracy. Pracodawca musi to robić w określonej kolejności i pamiętać o ograniczeniach. Jakie długi można zatem ściągnąć z pensji i do jakiej maksymalnej wysokości? Informacje znajdziesz w tej poradzie.

Bez zgody pracownika

Bez zgody można ściągać: alimenty i inne należności (np. zaległe raty kredytu), ściągane na podstawie tzw. tytułów wykonawczych. Są one ściągane jako pierwsze.

W następnej kolejności – udzielone przez pracodawcę zaliczki pieniężne.

Na końcu finansowe kary porządkowe (np. za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub ppoż.). Kwoty te powinny być obliczone po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

Za zgodą

Na inne niż wymienione potrącenia (np. składki na ubezpieczenie) pracownik musi wyrazić zgodę na piśmie.

Kwota wolna od potrąceń


Kara pieniężna za jedno przekroczenie nie może być wyższa od tzw. dniówki. Łączna wysokość kar pieniężnych nie może przewyższać 1/10 pensji przypadającego pracownikowi do wypłaty, liczonej po dokonaniu wcześniejszych potrąceń.

Alimenty mogą być odliczone w wysokości do 3/5 pensji, pozostałe długi lub zaliczki do połowy pensji. Jeśli jest kilka potrąceń (np. niespłacone raty i zaliczki od pracodawcy), można je odliczyć do połowy pensji.

Czy pracodawca musi mieć tytuł wykonawczy, aby ściągnąć np. alimenty?

Tak. Jest to najczęściej wyrok lub ugoda sądowa zaopatrzone w tzw. klauzulę wykonalności.

Pensja jest chroniona

Po potrąceniach na mocy tytułów wykonawczych (innych niż alimenty) musi zostać tzw. kwota wolna od potrąceń, czyli kwota min. pensji (obecnie 1750 zł br.) po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku zaliczek, musi zostawić 75 procent minimalnej pensji, 90 procent – przy karach pieniężnych.

Wskazówki


Podstawa prawna: art. 87, 88, 108–113 Kodeksu pracy.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama