Reklama

Wyjazd z dzieckiem za granicę i w kraju - jakie dokumenty zabrać?

Jeżeli wybieramy się za granicę, musimy przede wszystkim pamiętać o dokumentach podróżnych nie tylko dla siebie, ale i dla dziecka. To bardzo ważne, zwłaszcza przy wyjeździe do krajów spoza Unii Europejskiej. O co powinniśmy zadbać planując urlop z całą rodziną? Jakich formalności dopilnować? Tego dowiesz się z dalszej lektury.

Reklama

Dokumenty

Posiadanie wymaganych dokumentów najmłodszych członków rodziny jest bardzo ważne, zwłaszcza przy wyjeździe do krajów spoza Unii Europejskiej.

Zawsze należy sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane przez służby graniczne w danym kraju. Jeśli twoja pociecha cierpi na jakąś przewlekłą chorobę i zabierasz ze sobą leki, pamiętaj o dokumentacji medycznej. Na lotnisku możesz być o to zapytana.

Natomiast podróżując po kraju, wystarczy mieć przy sobie legitymację szkolną dziecka, która uprawnia do różnych zniżek.

Kiedy paszport, dowód, legitymacja?

To, jakie dokumenty dziecka powinnaś mieć ze sobą, zależy od tego, dokąd się wybierasz.

Podróż w kraju

Zabierz ze sobą legitymację szkolną dziecka.

Podróż za granicę

Jeśli wyjeżdżasz do kraju UE, dziecko musi mieć własny paszport lub dowód osobisty. Dowód osobisty jest wydawany bezpłatnie!

Jeśli wyjeżdżasz poza Unię Europejską, np. do Maroka, Tunezji, Turcji, konieczny jest paszport. Za ten dla dziecka do 13 r. życia zapłacisz 30 zł, dla dziecka w wieku 13–18 lat i studenta 70 zł (po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej).

Ważne! Na wniosku o paszport oraz dowód osobisty dla dziecka poniżej 18. roku życia konieczny jest podpis obojga rodziców. Pamiętaj, że paszport musi być ważny (w niektórych krajach jeszcze przez 6 miesięcy po dacie planowanego wyjazdu z tego kraju).

Bilety dla dzieci na kolej i autobus

Wysokość zniżki, która przysługuje dziecku przy kupnie biletu na przejazd koleją lub autobusem, zależy od jego wieku.

Dzieci do 4 lat – bezpłatnie. Rodzice nic nie płacą za przejazd dziecka w tym wieku. Ale uwaga! Jeśli podróż odbywa się koleją, rodzic musi mieć dla dziecka tzw. „zerowy” bilet, który pobiera się w kasie biletowej lub od konduktora.

Jeśli podróż odbywa się autobusem, dziecko musi siedzieć na kolanach rodzica. Gdy zajmuje oddzielne miejsce – trzeba kupić dla niego bilet ze zniżką 78 proc.

Dzieci od 4–6 lat – ulga 37 proc. Przysługuje na kolej i autobusy PKS. Ale uwaga! Podczas kontroli biletów rodzic może być poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, np. jego paszportu, książeczki zdrowia, itp.

Dzieci powyżej 6 r. życia i młodzież ucząca się – ulga 37 proc. Taka zniżka na kolej i autobusy przysługuje do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub studiów dziennych (maks. do 26. roku życia). Ale uwaga! Konieczna jest legitymacja szkolna lub studencka.

Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna – ulga 78 proc. Przysługuje uczącej się młodzieży do 24 r. życia i studentom do 26 lat. Ale uwaga! Prócz legitymacji szkolnej (studenckiej) konieczna jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Choroba, wypadek, inne zdarzenia losowe...

Podczas wypoczynku z dzieckiem zazwyczaj nie dzieje się nic złego, ale trzeba brać pod uwagę to, że pociecha może niespodziewanie zachorować.

W kraju:

Aby skorzystać z pomocy lekarza, konieczny jest numer PESEL dziecka. Na tej podstawie będzie ono przyjęte w każdej przychodni zdrowia, a w razie wypadku czy nagłego zachorowania, także w szpitalu na oddziale SOR (oddział ratunkowy). Ale uwaga! Nawet, gdy nie pamiętasz PESEL-u ani nie masz swojego dowodu, pomoc musi być udzielona.

Na wyjeździe poza Polską:

Jeżeli wyjeżdżasz do kraju UE, dziecko powinno mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uprawnia ona do bezpłatnej opieki w publicznych placówkach medycznych w każdym kraju Unii.

W krajach poza UE karta EKUZ nie działa, ale nawet jeśli wyjeżdżasz z biurem podróży (ma ono obowiązek ubezpieczyć turystów), warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Rodzice odpowiadają...

Za naganne zachowanie dziecka i za zniszczone przez nie cudze mienie rodzice ponoszą finansową odpowiedzialność.

Dziecko stłukło szybę w hotelu czy pensjonacie, zniszczyło wypożyczony sprzęt sportowy lub rekreacyjny.

To rodzice mają obowiązek pokryć koszt wstawienia nowej szyby czy naprawienia urządzeń. Ale uwaga! W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą dowieść, że szkoda powstałaby, nawet gdyby starannie pilnowali dziecka (np. sprzęt był zużyty i dziecko nie miało bezpośredniego wpływu na jego zniszczenie).

Dziecko zrobiło krzywdę innemu dziecku, np. podstawiło mu nogę, przez co tamto doznało obrażeń.

Rodzice dziecka, które wyrządziło szkodę, muszą liczyć się z tym, że druga strona będzie żądać np. pokrycia kosztów leczenia, a nawet odszkodowania.

A może polisa OC?

Czy możesz się zabezpieczyć przed płaceniem z własnej kieszeni za szkody wyrządzone przez twoje dziecko? Tak! Możesz wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zanim podpiszesz umowę z firmą ubezpieczeniową, zapoznaj się z ogólnymi warunkami polisy. Dokładnie sprawdź, za jakie szkody zapłaci ubezpieczyciel.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama