Reklama

O czym świadczy leworęczność i skąd się bierze?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu osoby leworęczne nie miały łatwego życia: były krytykowane, a nawet traktowane gorzej od praworęcznych. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice zmuszali dzieci do posługiwania się wyłącznie prawą ręką. Dziś osoby leworęczne uznawane są za wyjątkowe – bardziej inteligentne, uzdolnione artystycznie i matematycznie. Leworęczni byli Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte, Albert Einstein i Bill Gates. Jaka jest przyczyna leworęczności i z czym wiąże się to zjawisko?

Reklama

Dlaczego niektórzy ludzie są leworęczni?

Według naukowców leworęczność jest uwarunkowana genetycznie – szansa pojawienia się tej cechy u dziecka rodziców leworęcznych (lub jednego rodzica) jest znacznie wyższa niż w rodzinach praworęcznych. Odkryto nawet konkretny gen (PCKS6) odpowiedzialny za leworęczność, a także to, że wpływa on na funkcje mózgu. Dużym zaskoczeniem jest jednak to, że uszkodzenia i mutacje PCKS6 odpowiadają za praworęczność. Najprawdopodobniej więc to leworęczność była standardowym rozwiązaniem, ale w toku ewolucji posługiwanie się prawą ręką okazało się być bardziej przydatne. Obecnie szacuje się, że ok. 10-12% populacji na całym świecie jest leworęczna.

Leworęczność a budowa mózgu

Okazuje się, że gen odpowiedzialny za leworęczność wpływa także na budowę i funkcje mózgu. U osób praworęcznych mózg jest mocno asymetryczny – obie półkule mają zróżnicowaną budowę i funkcje (np. ośrodek mowy zlokalizowany jest w lewej półkuli, a prawa półkula odpowiada za kreatywność). U osób leworęcznych te ośrodki mogą znajdować się w obu półkulach, które mają charakter równorzędny i znacznie bardziej zbliżone funkcje. Naukowcy odkryli też, że większe jest wówczas spoidło wielkie (część mózgu łącząca obie półkule), które zapewnia lepszą „komunikację” między obiema częściami mózgu. Wszystkie te cechy wpływają w znacznym stopniu na niektóre cechy osobowości osób leworęcznych, a także ich inteligencję i emocjonalność.

Leworęczność a inteligencja i umiejętności

U osób leworęcznych prawa półkula mózgu jest lepiej rozwinięta, co przekłada się na większą kreatywność, a także zdolności manualne, muzyczne i plastyczne. Osoby leworęczne często przejawiają również ponadprzeciętne umiejętności matematyczne, mają znacznie lepiej rozwiniętą percepcję i postrzeganie przestrzenne, a także posługują się bogatszym słownictwem. Wśród tej części populacji większy jest też odsetek osób z wyższym ilorazem inteligencji.

Leworęczne osoby osiągają również lepsze wyniki w sporcie, który wymaga wysokich umiejętności manualnych w obu rękach (np. koszykówka, boks). Dzieje się tak dlatego, że osobom praworęcznym trudniej jest w równym stopniu rozwijać obie ręce. Leworęczni szybciej też przetwarzają większą ilość informacji oraz bodźców i mają lepszą pamięć epizodyczną.

Leworęczność a choroby

Leworęczne osoby są bardziej narażone na niektóre schorzenia. Statystycznie żyją też aż o 9 lat krócej niż osoby praworęczne. Według badań częściej zmagają się z chorobami układu autoimmunologicznego oraz bezsennością, są bardziej podatne na nerwice, astmę, problemy z tarczycą i alergie, a nawet raka piersi. Na podstawie przeprowadzonych ankiet ustalono też, że leworęczne osoby częściej i w większych ilościach spożywają alkohol.

Jak wspierać dziecko leworęczne?

Dziecku leworęcznemu należy w odpowiedni sposób przygotować miejsce do nauki. Lampka oświetlająca biurko powinna znajdować się po prawej stronie, podobnie okno - tak, by na książkę czy zeszyt nie padał cień. Konieczny jest także zakup ergonomicznych akcesoriów przeznaczonych dla osób leworęcznych: nożyczek, przyborów do pisania i rysowania, długopisów z szybkoschnącym atramentem (pisanie lewą ręką sprzyja rozmazywaniu literek).

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama