Reklama

Alimenty z zagranicy - jak je uzyskać?

Od kilku lat bardzo wielu Polaków wyjeżdża do Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Norwegii w poszukiwaniu pracy. W Polsce zostają ich rodziny. Coraz częściej zdarzają się przypadki, że małżeństwa rozpadają się, a małżonek, który wyjechał, nie chce płacić alimentów. Jeśli i ciebie spotkała taka sytuacja, dowiedz się, w jaki sposób możesz je ściągnąć.

Jakie kroki podjąć najpierw?

Warto spróbować, bo procedura jest bezpłatna, a w jej przeprowadzeniu zawsze pośredniczy polski sąd. Jedyne koszty, jakie trzeba ponieść, wiążą się z opłatami za wydanie dokumentów – np. odpisu wyroku zasądzającego alimenty (dotyczy to krajów spoza UE).

Pierwszy krok, który najczęściej większość kobiet ma już za sobą, to uzyskanie w Polsce wyroku sądowego przyznającego alimenty. Kolejny (gdy ojciec przebywa w kraju UE) to złożenie wniosku o poszukiwanie dłużnika i odpowiednich dokumentów w wydziale cywilnym sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela, czyli rodzica opiekującego się dzieckiem. Wnioski są dostępne w sądach.

To, jakie dokumenty i w jakiej liczbie trzeba dołączyć do wniosku, zależy od kraju, w którym przebywa dłużnik alimentacyjny – i od przepisów związanych ze ściąganiem alimentów. Najlepiej zapytać o to w sądzie i poprosić o szczegółowy spis tych dokumentów.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Na pewno trzeba będzie złożyć odpis wyroku/postanowienia zasądzający alimenty z klauzulą prawomocności (musi być to oryginał, nie kserokopia) oraz wyliczenie zaległych alimentów. Inne dokumenty, które prawdopodobnie będą potrzebne:

- pełnomocnictwo wnioskodawcy udzielone sądowi (podpis wnioskodawcy na pełnomocnictwie należy poświadczyć przez notariusza;

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (w przypadku dziecka pozamałżeńskiego potrzebny jest odpis zupełny jego aktu urodzenia);

- odpis aktu małżeństwa (w przypadku orzeczonego rozwodu – odpis aktu małżeństwa wraz ze wzmianką o tym fakcie);

- zaświadczenie ze szkoły (uczelni) o kształceniu – jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 18 lat (zaświadczenie powinno zawierać informację o planowanym końcu nauki oraz czy uprawniony pobiera stypendium);

- fotografie osoby uprawnionej do alimentów oraz, w miarę możności, osoby zobowiązanej do alimentacji.

Jak wygląda dalsza procedura?

Polski sąd przesyła dokumenty upoważniające do przeprowadzenia egzekucji alimentów do właściwej instytucji zagranicznej w państwie pobytu rodzica. Postępowanie egzekucyjne będzie przeprowadzone na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym przebywa niepłacący alimentów rodzic.

Podstawa prawna ściągania zobowiązań alimentacyjnych

Kraje UE: 4. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 4/09 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U. UE L z 10 stycznia 2009 r.).

Inne państwa: 4. Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. (Dz.U. z 1961 r., nr 17, poz. 87).

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama