Reklama

Prawo do zasiłku po powrocie z zagranicy - komu przysługuje?

Pracowałeś za granicą i planujesz powrót do kraju? Masz prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Komu dokładnie przysługuje i na jakich zasadach dowiesz się z tego poradnika. Zapoznaj się z zawartymi w nim informacjami zanim udasz się do Urzędu Pracy.

Transfer zasiłku z zagranicy

Dla osoby pracującej w Anglii najprostszym sposobem uzyskania zasiłku dla bezrobotnych będzie zarejestrowanie się w brytyjskiej instytucji ds. bezrobocia. Tam powinna otrzymać odpowiednie świadczenie. Po czterech tygodniach pozostawania w dyspozycji tej instytucji może ona wyrazić chęć poszukiwania zatrudnienia w Polsce.

Po powrocie do kraju i zarejestrowaniu w naszym urzędzie pracy zasiłek z Wielkiej Brytanii będzie transferowany do kraju.

Polski zasiłek po powrocie do kraju

Otrzymanie polskiego zasiłku po powrocie do kraju po okresie pracy na terenie Unii Europejskiej jest możliwe. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy zarobkując za granicą, równocześnie mieszkało się w Polsce. Przeważnie chodzi o pracowników przygranicznych, czyli osoby pracujące na terytorium jednego państwa i zamieszkujące na terytorium innego, do którego powracają każdego dnia lub przynajmniej raz w tygodniu. Przykładowo, ktoś mieszka przy granicy niemieckiej i codziennie jeździ do pracy do Niemiec.

Zasiłek dla pracowników powracających

Zasiłek jest możliwy także dla tzw. pracowników powracających, czyli osób, które choć nie były pracownikami przygranicznymi, zamieszkiwały w Polsce. Dotyczy to w szczególności marynarzy, pracowników sezonowych oraz zatrudnionych na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich.

Przy ustalaniu, czy dana osoba może być uznana za pracownika powracającego, ustala się, gdzie znajduje się jej tzw. ośrodek interesów życiowych. To w praktyce może być trudne. A to dlatego, że pod uwagę bierze się wiele czynników, m.in. charakter wykonywanej pracy, jej długość i ciągłość, sytuację mieszkaniową oraz rodzinną osoby powracającej, w tym więzi rodzinne.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama