Reklama

Kiedy można się starać o zachowek?

Jeśli najbliższa rodzina została pominięta w testamencie, należy jej się zachowek. Zabezpiecza on interesy osób tak, by po śmierci członka najbliższej rodziny miały jakieś korzyści ze spadku, nawet jeśli spadkodawca nie ujął tego w oświadczeniu ostatniej woli. Zachowek należy się tylko najbliższej rodzinie zmarłego. Co jeszcze warto wiedzieć o zachowku? Komu dokładnie on przysługuje? W jaki sposób się o niego starać i ile mamy na to czasu? Tego wszystkiego dowiesz się z tej porady.

Komu przysługuje prawo do zachowku?

Krąg osób uprawnionych do zachowku jest ograniczony. Prawo do niego przysługuje tylko osobom bliskim spadkodawcy, czyli jego zstępnym, a więc dzieciom, wnukom i prawnukom, a także małżonkom i rodzicom.

Na zachowek nie może natomiast liczyć rodzeństwo, dziadkowie i pasierbowie. W sytuacji, gdy nie ma innych spadkobierców ustawowych, mają jednak do niego prawo rodzice zmarłego.

Wysokość zachowku nie ma stałej wartości. Co do zasady wynosi połowę udziału spadkowego, jaki przypadłby danej osobie, gdyby dziedziczyła z mocy ustawy.

Tylko gdy osoba uprawniona do zachowku jest małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, przysługuje jej dwie trzecie wartości udziału spadkowego.

Zachowek zawsze jest wypłacany w gotówce. Nie można zamiast pieniędzy przekazać części majątku, na przykład obrazów lub samochodu.

Roszczenie osób uprawnionych do zachowku przedawnia się z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu.

Jeśli zachowek nie może być wypłacony dobrowolnie, pozostaje skierować pozew do sądu. Tego rodzaju spraw dochodzi się w sądowym postępowaniu cywilnym

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama