Reklama

Jakie są koszty sprawy spadkowej?

Jeśli chodzi o postępowanie spadkowe, istnieją dwie możliwości: sprawa w sądzie albo załatwienie kwestii spadkowych u notariusza. Z tej porady dowiesz się jakie są koszty każdego z tych rozwiązań. Zapoznaj się z nimi zanim zdecydujesz się na wybór konkretnego rozwiązania.

Reklama

Przy sprawie o nabycie spadku (tj. ustalenie jaka część przypada poszczególnym spadkobiercom) opłaty sądowe wynoszą:

  • 50 zł – od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,
  • 50 zł – od wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

W przypadku zdecydowania się na notarialny akt poświadczenia dziedziczenia (ma on taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku), kosztować to będzie:

  • 123 zł – sporządzenie protokołu dziedziczenia,
  • 61,50 zł – sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • 61,50 zł – sporządzenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Przy wniosku o dział spadku (czyli ustaleniu, co któremu spadkobiercy przypadnie) opłata sądowa wynosi 500 zł. Gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku, opłata wynosi 300 złotych.

Jeśli zechcemy podzielić spadek umową notarialną, taksa notarialna będzie zależeć od jego wartości. Na przykład przy spadku wartym od 60 tys. zł do 1 mln zł maksymalna taksa wynosi 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć jeszcze 23 proc. podatku VAT.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama