Reklama

Jak wystąpić o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to forma redukcji lub całkowitego umorzenia długów osoby fizycznej w postępowaniu sądowym. Kto się może o nią ubiegać? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc wystąpić o upadłość konsumencką? Ekspert "Wolnych od Długów", Fryderyk Karzełek wyjaśnia, jak przebiega postępowanie sądowe prowadzące do uwolnienia się od długów.

Kiedy można wystąpić z wnioskiem u upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to forma redukcji lub całkowitego umorzenia długów osoby fizycznej w postępowaniu sądowym. Istnieje stosunkowo niedawno, bo od 2009 r. Przepisy nowelizowano kilkukrotnie, ostatni raz w 2020 r., czyniąc je bardziej sprzyjającymi dla dłużników.

Aby móc wystąpić z wnioskiem u upadłość konsumencką, trzeba spełnić dwa warunki:

 - być konsumentem, to znaczy osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
-  być dłużnikiem niewypłacalnym, to jest takim, który trwale stracił zdolność do spłaty długów.

Reklama

Upadłość konsumencka: Jak przebiega postępowanie sądowe?

Postępowanie sądowe prowadzące do uwolnienia się od długów składa się z kilku etapów:

- zaczyna się od przygotowania i złożenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości; trzeba załączyć do niego listę swych długów (wierzytelności) i wykaz posiadanego majątku,

  - sąd rozpatrzy wniosek i podejmie decyzję, czy wniosek o upadłość jest uzasadniony, a tym samym czy ogłosić upadłość. Jeśli tak, to w tym momencie przestają narastać odsetki i dłużnik, którego upadłość ogłoszono nie może spłacać zaległych zobowiązań, 

 - rozpoczyna się postępowanie upadłościowe; w jego trakcie sąd m.in. sprawdza wykaz długów i zestawienie majątku (w tym bieżące dochody) przedłożone przez upadłego,

- w końcu sąd rozstrzyga, czy umorzyć długi upadłego w całości, czy umorzyć je w części, a w części nakazać upadłemu spłatę według ustalonego przez sąd planu spłaty,

- po wykonaniu przez upadłego decyzji sądu i zakończeniu postępowania upadłościowego, były dłużnik rozpoczyna "nowe życie" - bez długów, wierzycieli, komorników, czy windykatorów. Może normalnie zarabiać, mieć konto w banku, posiadać ruchomości, prowadzić firmę.

Wniosek o upadłość można przygotować samodzielnie albo przez kancelarię

Mimo że ciągłej liberalizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej towarzyszy coraz większą przychylność sądów oceniających wnioski, to wniosek nie odpowiadający wymogom sąd może odrzucić. Dlatego, choć samodzielne przygotowanie wniosku do sądu o upadłość jest możliwe, wiele zainteresowanych osób korzysta jednak w tej materii z usług kancelarii prawniczych. Wiąże się to jednak z koniecznością zapłacenia za usługę prawniczą.

Opłata sądowa od wniosku o upadłość to 30 zł. Poza nią przepisy nie przewidują innych opłat sądowych, które musiałby uiścić dłużnik.

Polsat

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama