Reklama

Jak przeprowadzić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa ma swoje pozytywne i negatywne strony. Dobrowolnie decydują się na nią najczęściej małżonkowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Dzięki zastosowaniu tego kroku mogą zabezpieczyć się na wypadek, gdyby popadli w długi i ich majątek zostałby zajęty przez komornika. Często rozdzielność majątkowa bywa także koniecznością i jest przeprowadzana przez sąd na wniosek jednego z małżonków. Dzieje się tak wówczas, gdy działanie jednej ze stron może doprowadzić do pozbawienia rodziny środków do życia (np. w rodzinie z problemem alkoholowym bądź w takiej, gdzie jeden z małżonków jest uzależniony od hazardu). W jaki sposób przeprowadzić rozdzielność majątkową u notariusza? Kiedy można o nią wystąpić do sądu? Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia rozdzielności majątkowej? Odpowiedź na te i inne pytania można znaleźć poniżej.

Rozdzielność majątkowa kroku po kroku

Po zawarciu związku małżeńskiego wszystko, czego małżonkowie się dorobią i co uda im się zgromadzić, staje się częścią majątku wspólnego i ma stanowić swojego rodzaju fundament, czyli zabezpieczenie dla rodziny. Reguluje to bardzo dokładnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wiele par małżeńskich decyduje się jednak na przeprowadzenie rozdzielności majątkowej. Można to zrobić zarówno przed ślubem jak i po ślubie. Najczęściej na rozdzielność majątkową decydują się dobrowolnie małżonkowie prowadzący własną działalność gospodarczą. Podjęcie tego kroku umożliwia im zabezpieczenie majątku i ochronę przed bankructwem innych członków rodziny. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia rozdzielności majątkowej jest oczywiście zgoda co do jej ustanowienia. Ale po kolei.

Wymagana jest zgoda obu stron i obecność u notariusza

Małżonkowie bądź narzeczeni, którzy chcą doprowadzić do rozdzielności majątkowej, muszą spełnić wszystkie wymogi formalne, czyli wybrać notariusza i zlecić mu przygotowanie stosownego aktu notarialnego. To podstawa i warunek konieczny nowej umowy majątkowej. Kluczowa jest także zgoda obu stron. Małżonkowie muszą ją wyrazić osobiście u wybranego notariusza w trakcie umówionego z nim spotkania. Przed wizytą u notariusza warto zatem ustalić wszystkie szczegóły nowej umowy. Do podpisania intercyzy potrzebne są dowody osobiste oraz oczywiście akt małżeństwa w przypadku małżonków. Nowa umowa wchodzi w życie od dnia sporządzenia aktu notarialnego, czyli mówiąc krótko od tego momentu każdy ma swój majątek osobisty. Wspólne jest to, czego dorobili się do czasu podpisania umowy.

Ile kosztuje przeprowadzenie rozdzielności majątkowej?

Przeprowadzenie rozdzielności majątkowej wiąże się z konkretnymi kosztami. Ważny jest moment, kiedy partnerzy się na nią decydują. Jeżeli przeprowadza się ją przed ślubem, to maksymalna taksa notarialna wynosi 400 zł. Do tego trzeba doliczyć 23% podatku VAT i wypisy od umowy. (Kilkanaście złotych za każdy egzemplarz). W przypadku przeprowadzenia rozdzielności majątkowej po ślubie stawki taksy notarialnej wahają się od 100 do nawet 10 000 zł. Wszystko zależy od wartości majątku wspólnego, który małżonkom udało się zgromadzić. Trzeba też doliczyć 23% podatku VAT i kilkunastozłotowe koszty każdego egzemplarza wypisu od umowy.

Jak przeprowadzić rozdzielność majątkową w sądzie?

Nierzadko zdarza się tak, że rozdzielność majątkowa jest koniecznością i chce ją przeprowadzić tylko jeden z małżonków. Najczęściej dzieje się tak w rodzinach, w których istnieje realne zagrożenie bankructwem i utratą środków do życia na skutek postępowania jednej ze stron (np. problem alkoholowy, uzależnienie od hazardu). Gdy nie ma wymaganej zgody co do przeprowadzenia rozdzielności majątkowej, trzeba wykorzystać sąd. Odpowiedni pozew przygotowuje się w trzech egzemplarzach i kieruje się do wydziału rodzinnego sądu rejonowego w miejscu zamieszkania męża lub żony. (Dwa zostają w sądzie, jeden dostanie pozwany). Wymagane są ponadto odpis aktu małżeństwa i metryka dziecka. Powód musi też pokryć koszty za znaki sądowe, które trzeba nakleić na pozew (ok. 200 zł). Można jednak złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. To sąd decyduje, od kiedy decyduje nowa umowa majątkowa. Może to być data złożenia pozwu lub data ogłoszenia wyroku.

Plusy i minusy przeprowadzenia rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa ma swoje pozytywne i negatywne strony. Do jej zalet zaliczyć należy choćby to, że ułatwia przeprowadzenie ewentualnego rozwodu i eliminuje spory. Poza tym pozwala na samodzielne dysponowanie majątkiem i zabezpiecza pozostałych członków rodziny przed ewentualnym bankructwem i utratą środków do życia. Z tego też powodu najczęściej decydują się na nią przedsiębiorcy, którzy muszą często podejmować ryzykowne decyzje, aby ich biznes mógł wystartować i się rozwijać. Warto jednak pamiętać, że liczy się w tym przypadku data podpisania aktu notarialnego, aby zabezpieczenie majątku w ogóle mogło zadziałać.

Minusem przeprowadzenia rozdzielności majątkowej jest z kolei jej rzutowanie na zdolność kredytową. Może okazać się znacznie mniejsza, bo uwzględniany jest majątek tylko jednego małżonka. Ponadto małżonkowie tracą przywilej wspólnego rozliczania podatku dochodowego.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama