Reklama

Jak dostać się do wojska?

Wydawać by się mogło, że powiedzenie „za mundurem panny sznurem” straciło na aktualności. Choć obowiązkowa służba wojskowa odeszła praktycznie w zapomnienie, to motywacje do pozostania żołnierzem zmieniły się i nie sprowadzają się wyłącznie do powodzenia u płci przeciwnej. Wiele mężczyzn i kobiet decyduje się na służbę w wojsku, marząc o pięciu się po szczeblach oficerskiej kariery, zdobycia przydatnych umiejętności, korzyści finansowych i benefitów z nimi związanych, a także pobudkami patriotycznymi. Żołnierzem nie może zostać każdy, trzeba spełnić kilka ważnych kryteriów. Zatem, jak dostać się do wojska?

Kto może zostać żołnierzem?

Nie każdy może zostać zawodowym żołnierzem. Należy spełniać kilka, istotnych warunków. Przede wszystkim należy być obywatelem polskim, osiągnąć pełnoletność, a także nie być karanym. Do tego trzeba cieszyć się dobrym zdrowiem zarówno fizycznym jak i psychicznym, a także przedstawić świadectwo maturalne, które jest niezbędne do dalszego szkolenie w szkole oficerskiej.

Gdzie się zgłosić?

Naborem wniosków do służby wojskowej zajmuje się Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU), której placówki ulokowane są w wielu miastach na terenie całego kraju. Dostarczając niezbędne dokumenty, otrzyma się niezbędne instrukcje, a także skierowanie na potrzebne badania zdrowotne i psychologiczne. Oczywiście, prócz metody tradycyjnej, istnieje możliwość zalogowania się na portalu www.zostanzolnierzem.pl i składania wniosków w systemie elektronicznym. Przed upływem 14 dni otrzyma się informacje, gdzie należy spełnić niezbędne formalności.

Niezbędne dokumenty

Udając się do Wojskowej Komendy Uzupełnień należy wcześniej przygotować dokumenty oraz niezbędne zaświadczenia. Potrzebne będą:

- życiorys

- zaświadczenie o niekaralności (do pobrania w sądzie rejonowym)

- akt urodzenia (w Urzędzie Stanu Cywilnego)

- kopię dowodu osobistego

- dyplom ukończenia szkoły (świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów)

- kopię prawa jazdy (o ile kandydat posiada)

- akt małżeństwa (w przypadku żonatych/zamężnych kandydatów)

- odpis aktu urodzenia dzieci (jeśli kandydat posiada)

- potwierdzenie kwalifikacji zawodowych (świadectwa pracy, o ile kandydat pracował na etacie).

Kariera w wojsku

Przechodząc wszystkie etapy rekrutacji oraz po przebyciu szkolenia, ślubuje się służbę Ojczyźnie. Praca w wojsku może być zawierana na tzw. kontrakt (praca czasowa do momentu wygaśnięcia) albo na czas nieokreślony. Należy wiedzieć o tym, że można dostać przydział do różnych jednostek, które znajdują się na terenie całego kraju (co może wiązać się z przeprowadzką całej rodziny), a także z możliwością pełnienia misji zagranicznych. Oczywiście w przypadku katastrof czy klęsk żywiołowych można otrzymać rozkaz wyjazdu do dotkniętych szkodą miejsc.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama