Reklama

Rodzaje umów o pracę: Charakterystyka

W momencie podjęcia pracy musisz podpisać z potencjalnym pracodawcą umowę. W najprostszym rozróżnieniu wyróżnia się, podając za Kodeksem Pracy, umowy: na czas nieokreślony, na czas określony lub na zastępstwo. Każdą z tych wyżej wymienionych umów może poprzedzić umowa na okres próbny.

Reklama

Co zawiera umowa o pracę?

W dokumencie, jakim jest umowa o pracę, muszą być wskazane dwa podmioty (osoby), które tę umowę zawierają, czyli: ty i pracodawca. Ponadto winien być uwzględniony zapis dotyczący rodzaju danej umowy, data jej zawarcia oraz szczegółowe warunki pracy oraz wynagrodzenia za nią. W umowie znajdują się też zapisy dotyczące miejsca wykonywanej pracy, wymienione składniki wchodzące w skład wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i termin rozpoczęcia zatrudnienia.

Charakterystyka umowy na czas określony

Cechą charakterystyczną umowy o pracę na czas określony jest to, że obie strony umowy, z chwilą jej zawarcia, znają jej końcowy termin. Zgodnie z art. 33 kodeksu pracy, strony mogą przewidzieć rozwiązanie umowy na czas określony za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, jeśli łącząca strony umowa zawarta jest dłużej niż na sześć miesięcy.

Warto wiedzieć, że wcześniejsze wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie wymienionego wyżej przepisu nie wymaga wskazania przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Oczywiście w przypadku zawarcia takiej umowy, dopuszcza się także jej rozwiązanie za porozumieniem stron.

Czas zawierania umowy

Nie ma przepisu, który regulowałby okres, na jaki mogą być zawierane umowy na czas określony. Ich długość zależy od pracodawcy i jego potrzeb kadrowych.

Umowa na zastępstwo pracownika

W zakładach pracy i firmach, pracownicy zatrudniani są również na tzw. zastępstwo. To znaczy, że podejmą pracę w zastępstwie nieobecnego, innego pracownika. Oczywiście pod warunkiem, że jego obecność jest usprawiedliwiona i wynika np. z urlopu lub zwolnienia lekarskiego.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo

Umowa na zastępstwo ma charakter tymczasowy, a to oznacza, że jej okres wypowiedzenia jest bardzo krótki, bo wynosi trzy dni robocze i jest niezależny od długości trwania takiej umowy.

Warto wiedzieć, że w tym przypadku, podobnie, jak w przypadku umów na czas określony, pracodawca nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia umowy.

Umowa na czas nieokreślony

Jeśli cieszysz się, bo podpisałeś lub masz podpisać umowę na czas nieokreślony, przeczytaj poniższe informacje o tym typie umowy zatrudnieniowej. Jest to najbardziej korzystna dla pracownika umowa, a także najbardziej pożądana. Stanowi pewne zabezpieczenie i daje poczucie stabilności zatrudnienia.

Ale uwaga! Nie oznacza to jednak, że nie można jej rozwiązać. Pracodawca może to zrobić w każdej chwili, jeśli tylko będzie miał ku temu podstawy prawne. W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony musi być bowiem wskazana przyczyna uzasadniająca jej wypowiedzenie.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od tego, jak długo jesteś zatrudniony u danego pracodawcy. Jeśli pracujesz krócej niż sześć miesięcy, wtedy obowiązują cię dwa tygodnie okresu wypowiedzenia. Gdy pracujesz minimum sześć miesięcy, obowiązkowy jest miesięczny okres wypowiedzenia. Natomiast jeśli przepracowałeś co najmniej trzy lata u jednego pracodawcy, obowiązujący cię okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.

Umowa na okres próbny

Każdą z wyżej wymienionych umów może poprzedzić umowa na okres próbny. Zawierana jest ona maksymalnie na trzy miesiące. W ten sposób pracodawca ma możliwość sprawdzenia pracownika, a sam pracownik, może poznać firmę, a także zadecydować, czy nadal chce się z nią wiązać.

Warto zapamiętać, że umowa na okres próbny, nie zapewnia trwałości stosunku pracy. Wyrazem tego są krótkie okresy wypowiedzenia oraz brak obowiązku podania przyczyny jej wypowiedzenia.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama