Reklama

Jakie są stopnie w polskiej Policji?

Poszczególne stopnie w Policji - stanowiące o miejscu konkretnego funkcjonariusza w hierarchii służbowej - przyznawane są zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dożywotnio, co walce nie oznacza, że policjant nie może w określonych sytuacjach zostać zdegradowany lub nawet wykluczony ze służby. Jakie warunki należy spełnić, aby awansować na kolejny stopień? Ile ich w obowiązującym w Polsce systemie rozróżniamy? W jakich okolicznościach można zostać pozbawionym rangi? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Reklama

Rodzaje stopni w Policji

Stopnie służbowe nadawane w polskiej Policji nawiązują w nomenklaturze do tych obowiązujących w wojsku. Funkcjonariusze podobnie jak żołnierze noszą je na mundurze. Aby awansować najwyżej i zostać inspektorem generalnym, trzeba pokonać drogę od posterunkowego do inspektora. Generalnie rzecz ujmując, stopnie w Policji dzielą się na sześć kategorii, a te z kolei na podkategorie:

Kolejne stopnie w policyjnej służbie w Polsce:

- posterunkowy

- starszy posterunkowy

- sierżant

- starszy sierżant

- sierżant sztabowy

- młodszy aspirant

- aspirant

- starszy aspirant

- aspirant sztabowy

- podkomisarz

- komisarz

- nadkomisarz

- podinspektor

- młodszy inspektor

- inspektor

Awans w Policji

Aby sięgać po kolejne szczeble w karierze, funkcjonariusz musi odbyć służbę w określonym stopniu. Obowiązują w tym przypadku określone rygory czasowe.

- w stopniu posterunkowego i starszego posterunkowego trzeba odbyć służbę trwającą rok.

- dla sierżanta, starszego sierżanta, sierżanta sztabowego i starszego aspiranta okres ten wynosi 2 lata.

- młodszy aspirant i aspirant mogą awansować już po trzech latach służby w danym stopniu.

- trzyletnia służba obowiązuje w przypadku stopni podkomisarza i podinspektora

- najdłużej, bo aż 4 lata na zmianę stopnia muszą czekać: aspirant sztabowy, komisarz, nadkomisarz, młodszy inspektor oraz inspektor.

Kto mianuje na stopnie policyjne?

O awansach w korpusach szeregowych Policji decydują: Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy i komendanci powiatowi oraz komendanci szkół policyjnych.

Okres przyznawania stopni policyjnych

Stopnie policyjne w Polsce przyznawane są dożywotnio, co jednak wcale nie oznacza, że funkcjonariusze w określonych sytuacjach nie mogą zostać pozbawieni wyższej rangi. Degradacja może nastąpić w trzech przypadkach: 1). w sytuacji utraty obywatelstwa, 2). w momencie utraty praw publicznych, 3). skazania na karę pozbawienia wolności. Decyzja musi być potwierdzona wyrokiem sądowym. O degradacji decyduje przełożony właściwy do mianowania na ten stopień. Warto podkreślić, że policjanci zwolnieni ze służby, mogą nadal używać przyznanych im stopni z dodaniem określenia "w stanie spoczynku".

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama