Reklama

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Sytuacja panująca w firmie cię przerasta? Czujesz, że nie podołasz piętrzącym się obowiązkom, a może zwyczajnie masz na oku coś nowego? Zanim zrobisz krok do przodu, musisz jeszcze pozałatwiać stare sprawy i zakończyć współpracę z obecnym pracodawcą. Co zawszeć w wypowiedzeniu umowy o pracę? Gdzie złożyć dokument? Jak negocjować z pracodawcą okres wypowiedzenia? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Reklama

Odejście z pracy często wiąże się z dużym stresem

Pracownicy, którzy chcą zrezygnować z pracy dlatego, że atmosfera w niej panująca, jest dla nich nie do przyjęcia lub gdy są w konflikcie z przełożonymi, podejmując decyzję o złożeniu wypowiedzenia, przeżywają ogromny stres, który może odbić się na ich codziennym funkcjonowaniu oraz na zdrowiu. Ale stres, tyle że nie tak dotkliwy, odczuwać mogą również pracownicy, którzy decyzję o wypowiedzeniu podejmują świadomie, mając perspektywę podjęcia lepszej pracy.

Jeśli chcesz, aby cały proces wypowiedzenia przebiegł szybko i stosunkowo bezboleśnie, a jednocześnie zależy ci na tym, aby warunki odejścia z pracy były jak najkorzystniejsze, przeczytaj poniższy artykuł i zyskaj wiedzę, która ci to ułatwi.

Terminy wypowiedzenia umowy o pracę

Umowy o pracę zawierane są na czas próbny, określony, nieokreślony oraz na zastępstwo. Rozwiązuje się je wraz z upływem okresu, na jaki zostały zawarte, wraz z dniem zakończenia pracy oraz zgodnie z okresem wypowiedzenia, który regulują przepisy prawa pracy. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy pracownik wcześniej chce zmienić pracę?

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Kodeks pracy zakłady, że umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron - przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

To najczęściej stosowana forma rozwiązania umowy o pracę. Polega ona na tym, że pracownik umawia się z pracodawcą co do terminu rozwiązania umowy. Porozumienie może zostać zawarte bez względu na rodzaj umowy o pracę czy długość jej trwania. Brak jest też wymogów co do jego formy. Praktyka wskazuje, że najlepiej zawrzeć je w formie pisemnej ze wskazaniem dnia ustania stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Musisz wiedzieć, że nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Jest to dopuszczalne w przypadku umów: na okres próbny, na zastępstwo oraz na czas nieokreślony.

Umowa na czas określony a jej wypowiedzenie

Umowy, które zostały zawarte na czas określony, mogą zostać wypowiedziane tylko wtedy, gdy zawarto je na okres dłuższy niż sześć miesięcy, a strony uwzględniły to w samej treści umowy.

Co to jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie to oświadczenie pracownika, w którym informuje się, że chce się zakończyć pracę w danej firmie. Wypowiedzenie musi zostać złożone pracodawcy bądź osobie go reprezentującej np. kadrowej czy dyrektorowi ds. personalnych.

Okresy wypowiedzenia zawartych umów

Okres wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika i wynosi:

• dwa tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony na okres krótszy niż sześć miesięcy,

• miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony na co najmniej sześć miesięcy,

• trzy miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przez co najmniej trzy lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi z kolei:

• 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

• 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

• 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Jak przygotować wypowiedzenie umowy o pracę?

Jeśli chcesz zakończyć współpracę z firmą, która cię zatrudniła i chcesz przygotować wypowiedzenie, musisz wiedzieć jak go sporządzić. Dokument przygotowuje się najczęściej w wersji elektronicznej, ale spotyka się także wypowiedzenia napisane odręcznie. Ważne, aby w tytule pisma zawrzeć zdanie: Wypowiedzenie umowy o pracę. Nie zapomnij również o wskazaniu adresata wypowiedzenia. Wpisz go w prawym, górnym rogu.

Następnie w treści pisma zawrzyj zapis, że wypowiadasz umowę o pracę zawartą konkretnego dnia - podaj datę zawarcia umowy o pracę oraz miejsce, gdzie została podpisana. Wskaż także podmioty, które ją zawarły, czyli siebie i pracodawcę. Dodaj też, że niniejszą umowę wypowiadasz z zachowaniem okresu wypowiedzenia i złóż swój podpis. Ze swoich decyzji nie musisz się tłumaczyć ani ich uzasadniać. Jeśli składasz wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia, musisz przedstawić pismo o zgodę na wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy. Niestety, pracodawca nie ma obowiązku akceptacji takiego wniosku i może nie wyrazić zgody na wcześniejszy termin wypowiedzenia. W tej sytuacji nie masz żadnych możliwości prawnych, by wpłynąć na zmianę jego decyzji.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama