Reklama

Ile przysługuje dni urlopu okolicznościowego?

Urlop okolicznościowy to jedno z kluczowych praw przysługujących każdemu pracownikowi w związku z bardzo ważnym wydarzeniem w jego życiu. Najczęściej są to ślub, narodziny dziecka lub pogrzeb; czyli sytuacje, które zawsze związane z bardzo silnymi emocjami. Pracodawca nie może odmówić urlopu okolicznościowego, ale pracownik jest zobowiązany do złożenia adekwatnego wniosku o urlop okolicznościowy i przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających zdarzenie, takich jak np. akt zgonu, akt ślubu czy akt urodzenia dziecka. Ile przysługuje dni urlopu okolicznościowego w przypadku narodzin dziecka, własnego ślubu lub ślubu dziecka albo śmierci dziecka, męża lub matki bądź ojca? Odpowiedź na te i inne pytania można znaleźć poniżej.

Kiedy i jak ubiegać się o urlop okolicznościowy?

Podstawą prawną do przyznania urlopu okolicznościowego jest paragraf 15. Rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zawsze dotyczy ważnego wydarzenia w życiu pracownika i wiąże się z bardzo silnymi emocjami. Najczęściej są to narodziny dziecka, ślub własny albo ślub dziecka, pogrzeb członka najbliższej rodziny, np. małżonka, żony, matki, ojca, dziecka, itd.

Pracodawca nie może odmówić urlopu okolicznościowego

Pracodawca jest zobligowany do udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego, ale pracownik musi też spełnić konkretne warunki, aby z przysługującego mu prawa skorzystać. Przede wszystkim powinien złożyć adekwatny wniosek, a ponadto przedłożyć w dziale kadr odpowiednie dokumenty potwierdzające zdarzenie, czyli przykładowo akt zgonu, akt ślubu bądź akt urodzenia dziecka. Co bardzo istotne, pracownik w trakcie urlopu okolicznościowego zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Kiedy dokładnie należy wykorzystać urlop okolicznościowy?

Rozporządzenie ściśle określa, kiedy dokładnie należy spożytkować urlop okolicznościowy. W zależności od rodzaju zdarzenia pracownik powinien wykorzystać go: w dniu jego wystąpienia, albo w dniach poprzedzających (na przykład przygotowanie przyjęcia weselnego albo następujących po nim (na przykład odbiór dziecka ze szpitala).

Jaki jest wymiar urlopu okolicznościowego?

Wymiar urlopu okolicznościowego jest bezpośrednio zależny od rodzaju zdarzenia w życiu pracownika. Minimalnie można uzyskać jeden dzień urlopu okolicznościowego, a maksymalnie - dwa.

* z tytułu ślubu własnego pracownikowi przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego,

* z okazji ślubu dziecka pracownika przysługuje jeden dzień urlopu okolicznościowego,

* z tytułu narodzin dziecka pracownika przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego,

* z tytułu śmierci i pogrzebu dziecka przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego,

* z tytułu śmierci i pogrzebu męża lub żony przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego,

* z tytułu śmierci i pogrzebu matki lub ojca przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego,

* z tytułu śmierci i pogrzebu macochy lub ojczyma przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego.

* z tytułu śmierci i pogrzebu babci lub dziadka przysługuje jeden dzień urlopu okolicznościowego.

* z tytułu śmierci i pogrzebu brata bądź siostry przysługuje jeden dzień urlopu okolicznościowego.

* z tytułu śmierci teścia bądź teściowej przysługuje jeden dzień urlopu okolicznościowego.

Wyjątkowe przesłanki do wzięcia urlopu okolicznościowego

Przewidziana została także możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci i pogrzebu innej osoby niż z najbliższej rośliny, ale jeśli jest ona na utrzymaniu pracownika lub pozostaje pod jego bezpośrednią opieką. Jak to wygląda w praktyce? Najczęściej pracownik nie może ubiegać się o urlop okolicznościowy z tytułu śmierci babci żony lub męża. Prawo do tego przywileju zyskuje, gdy zajdą dwie opisane powyżej przesłanki - utrzymanie lub bezpośrednia opieka.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama