Reklama

Jakie warunki trzeba spełnić, aby leczyć się w sanatorium?

Twoja forma nie jest najlepsza i czujesz, że wymagasz leczenia uzdrowiskowego lub rekonwalescencji uzdrowiskowej? Sprawdź, czy przysługuje ci sanatorium. Poniżej znajdziesz garść niezbędnych wskazówek, które pomogą ci w procesie przygotowania niezbędnych dokumentów i w skompletowaniu wyprawki kuracjusza. Dowiesz się też, kto pokrywa koszty uzdrowiskowego leczenia; w jakim stopniu partycypuje w nich sam pacjent i jak często możesz wnioskować o tę formę leczenia czy rehabilitacji.

Reklama

Wymagane skierowanie

Pierwszym warunkiem uzyskania pozwolenia na wyjazd do sanatorium jest odpowiednio sformułowane skierowanie lekarskie. Powinno ono zawierać medyczne uzasadnienie leczenia uzdrowiskowego oraz sugerować miejsce terapii pacjenta. Dokument trafia do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, który je opiniuje i wydaje ostateczną decyzję.

Kto może wyjechać do sanatorium na NFZ?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może wystawić każdy lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ albo pracuje w placówce, która ma taką umowę. W swojej decyzji uwzględnia on:

1. wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;

2. w przypadku dorosłych - zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, ale nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Wybór sanatorium

W skierowaniu lekarz określi miejsce i rodzaj leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Rekomendacja nie jest wiążąca dla Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przygotowany przez lekarza formularz trafia do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „skierowanie na leczenie uzdrowiskowe” albo „skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową”. Odpowiednia komórka oddziału dokonuje rejestracji - umieszcza na liście skierowań i oznacza numerem ewidencyjnym. Kolejnym krokiem jest rejestracja skierowania, a po jej dokonaniu lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Koszty leczenie sanatoryjnego

Leczenie sanatoryjne jest kontynuacją leczenia specjalistycznego lub szpitalnego, może stanowić element profilaktyki. Przede wszystkim finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak część kosztów musimy ponieść sami.

* Pacjent płaci częściowo za kwaterunek i wyżywienie. Ta zasada nie obejmuje sytuacji, gdy uczestnik sanatorium otrzymał skierowanie na szpitalne leczenie uzdrowiskowe. Wtedy wszystkie koszty pokrywa NFZ.

* We własnym zakresie opłacana jest także podróż.

* Pokój jednoosobowy wiąże się z dodatkową opłatą.

* Do sanatorium można wyjechać nie częściej niż raz w roku.

Jakie dokumenty do sanatorium?

Jeśli planujesz wyjazd do sanatorium, musisz mieć

• Skierowanie

Skierowanie to warunek uzyskania dopłaty od NFZ. Może je wystawić każdy lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ lub pracuje w placówce, która ma taką umowę.

* Bez niego NFZ nie dopłaci do sanatorium i wszystkie koszty pacjent będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Skierowanie może wystawić każdy lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ albo pracuje w placówce, która ma taką umowę.

* Lekarz może skierować pacjenta na badania specjalistyczne (m.in. morfologię, mocz, EKG) i dopiero opierając się na ich wynikach wypisać skierowanie.

• Decyzja NFZ.

* Lekarz przesyła skierowanie do wojewódzkiego oddziału NFZ. Można go tam dostarczyć również samodzielnie.

* Oddział NFZ musi wydać decyzję maksymalnie do 30 dni. Jeśli jest ona pozytywna, pacjent otrzymuje potwierdzenie drogą pocztową. Jeśli z kolei odrzuci wniosek, odpowiedź z uzasadnieniem prześle lekarzowi.

• Wezwanie do wyjazdu

Ostateczne skierowanie pacjent otrzymuje od NFZ drogą pocztową najpóźniej dwa tygodnie (14 dni) przed rozpoczęciem turnusu.

Czy na wyjazd do sanatorium trzeba wziąć urlop?

* Jeśli chcesz wyjechać do sanatorium, musisz uzgodnić z pracodawcą urlop wypoczynkowy. W przypadku odmowy trzeba wystąpić do NFZ o zmianę terminu turnusu. Jeśli pobyt w sanatorium wykracza poza wyznaczony urlop wypoczynkowy, musisz wziąć urlop bezpłatny.

* Urlop nie jest wymagany tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania skierowania na uzdrowiskowe leczenie szpitalne. Wówczas uznawane jest zwolnienie lekarskie.

Co wziąć na wyjazd do sanatorium?

• skierowanie potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ

• dowód tożsamości;

• aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego (np. druk ZUS RMUA, legitymację ubezpieczeniową, odcinek renty);

• dokumentację medyczną – wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych

• leki, które przyjmujesz na stałe

• odpowiednie do pory roku ubrania

• stój sportowy do ćwiczeń

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama