Reklama

Objawy dysleksji

Dysleksja jest wadą wrodzoną, która polega na zaburzeniu pracy mózgu w obszarach odpowiedzialnych za funkcje poznawcze i możliwości przetwarzania słowa pisanego. Ponieważ nauka języka jest ważną częścią nauki w ogóle, stan ten uważany jest za zaburzenie uczenia się. Słowo dysleksja zwykle kojarzone jest z dziećmi, które mylą kolejność liter podczas czytania: „pudłeko” zamiast „pudełko” czy „donikcza” zamiast „doniczka”. Jednak istnieje jeszcze więcej objawów tego zaburzenia, a niektóre z nich nie mają nic wspólnego z czytaniem.

Problemy z pamięcią

Nie tylko masz problemy z zapamiętywaniem faktów; nie możesz sobie nawet przypomnieć imion czy słów. Zbyt często „masz coś na końcu języka”.

Trudności w mówieniu

Osoby, które źle wymawiają nazwy miejsc czy imiona ludzi , zastanawiają się często „mmm...” podczas gdy mówią, nie potrafią mówić płynnie i bez przygotowania w odpowiedzi na niespodziewane pytania, jak również doświadczają lęku przed wystąpieniami publicznymi, mogą również mieć dysleksję.

Czytanie i pisanie

O dysleksji mogą świadczyć następujące objawy: wyczerpanie podczas czytania, trudności w streszczeniu opowiadania, odmowa głośnego czytania, błędy ortograficzne (a nawet pisanie tego samego słowa na różne sposoby w tym samym akapicie) oraz awersja do pisania lub całkowity brak możliwości pisania.

Problemy w szkole i problemy z uczeniem się

Problemy z matematyką i językami obcymi są na porządku dziennym. Egzaminy wstępne mogą być niezwykle trudne. Istnieje jednak nadzieja: ostatnie badanie wykazało, że istnieje minimalna różnica w liczbie uzyskanych na egzaminach punktów pomiędzy uczniami z dysleksją i bez dysleksji.

Pozytywne cechy

Nie wszystkie objawy dysleksji są negatywne. Dysleksja niesie też za sobą kilka pozytywnych cech.

Kreatywne myślenie.

Umiejętność spojrzenia na problem z różnych punktów widzenia i wykazywanie unikalnej perspektywy są silnymi atutami osób z dysleksją.

Emocje.

Znacząca empatia i dbałość o innych, umiejętność elokwentnego wyrażania swoich uczuć oraz umiejętność „czytania” ludzi to cechy charakterystyczne osób z dysleksją. W parze z nimi idą również ich zdolności towarzyskie.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama