Reklama

Jak wygląda komisja wojskowa?

Do 26 kwietnia trwa w tym roku kwalifikacja wojskowa. Dotyczy ona przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Ale nie tylko. Jakie badania wykonują zasiadający w komisji lekarze? Czego dotyczą pytania zadawane podczas wywiadu? Jakie dokumenty należy przedstawić? Co grozi za niestawienie się przed komisją? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Reklama

Zadanie komisji wojskowej

Głównym zadaniem zasiadających w komisji wojskowej lekarzy jest wydanie opinii w sprawie przydatności do służby wojskowej. Aby była ona kompletna, przeprowadzane są oczywiście badania lekarskie oraz szczegółowy wywiad. Oceniane są także umiejętności zawodowe oraz wykształcenie kandydata. Ostatecznie każdy, kto staje przed komisją wojskową, uzyskuje jedną z czterech kategorii:

- kategorię A dostaje każda osoba, która jest zdolna do czynnej służby wojskowej;

- kategorię B uzyskuje osoba czasowo niezdolna do czynnej służby wojskowej (przy czym zakłada się, że w okresie dwóch lat jej stan może ulec poprawie);

- kategorię D uzyskuje osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;

- kategorię E uzyskuje osoba całkowicie niezdolna do czynnej służby wojskowej - zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny czy ewentualnej mobilizacji.

Kto musi stawić się przed komisją wojskową?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem przed komisją wojskową muszą stawić się:

- mężczyźni, którzy ukończą w tym roku dziewiętnaście lat (urodzeni w 2000 r.)

- dorośli mężczyźni urodzeni w latach 1995–1999, którzy nie mają określonej kategorii gotowości do służby wojskowej

- mężczyźni, którzy zgłosili się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej

- kobiety, które urodziły się w latach 1995-2000 i posiadają kwalifikacje do czynnej służby wojskowej lub podjęły edukację, która pozwoli im je uzyskać.

Co bada komisja wojskowa?

Wszystkie osoby, które stają przed komisją wojskową, muszą przejść szczegółowe badania. Sprawdzane są: ciśnienie krwi, postawa, stopy oraz drożność nosa; dokładnie badane są także: krew, mocz, wzrok i słuch. Jeśli z dokumentacji medycznej wynika, że potrzebne są jeszcze inne testy, te również się przeprowadza. Wymogiem jest także wywiad na temat stylu życia. Co ciekawe, komisja wojskowa ustala również, czy dana osoba ma na ciele tatuaże. Wszystkie zebrane informacje pozwalają przyporządkować daną osobę do jednej z czterech kategorii.

Co zabrać na komisję wojskową?

Każdy, kto staje przed komisją wojskową, musi:

- wylegitymować się ważnym dowodem osobistym,

- posiadać zdjęcie o wymiarach 3x4 centymetry bez nakrycia głowy,

- przedstawić dokumenty potwierdzające wykształcenie lub te o kontynuacji nauki,

- przedstawić aktualną dokumentację medyczną, jeśli cierpi na przewlekłe choroby lub doznał urazów.

Każdy kto bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się na komisję wojskową, musi liczyć się z karą grzywny albo możliwością przymusowego doprowadzenia przez policję do kwalifikacji wojskowej.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama