Reklama

Jak napisać przemówienie?

Przemówienie to ciekawa, forma wypowiedzi pisemnej, która po przygotowaniu, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone jest do wygłoszenia. Temat przemówienia, jego treść, adresaci, cel wypowiedzi będą zależeć od okoliczności, w jakich je będziesz wygłaszać. Jeśli musisz przygotować przemówienie, przeczytaj kilka, poniższych zasad i trzymaj się ich, gdy zaczniesz pisać swój monolog.

Reklama

Etapy przygotowania przemówienia

Przemówienie tak samo jak każda inna wypowiedź pisemna lub słowna składa się z trzech głównych części: wstępu, rozwinięcia, czyli argumentacji i zakończenia.

Etapy pracy nad przemówieniem:

Przed przystąpieniem do przygotowania przemówienia, pamiętaj o:

1. Ustaleniu przedmiotu wypowiedzi, zatem tego, o czym będzie mowa w przemówieniu;

2. Zebraniu potrzebnych materiałów;

3. Selekcji i uporządkowanie zebranych materiałów;

4. Omówieniu tego, co udało się zebrać;

5. Komponowaniu przemówienia i ustaleniu kolejności elementów;

6. Zadbaniu o stylistykę wypowiedzi i wprowadzaniu korekt.

Układ przemówienia

Kiedy przygotowujesz przemówienie, nie zapominaj, że kompozycja przemówienia musi charakteryzować się pewnym schematem. Gdy piszesz przemówienie musisz uwzględnić w nim:

1. Tytuł, który powinien być atrakcyjny dla słuchaczy, a jednocześnie sygnalizować to, o czym będzie mowa.

2. Wstęp, który służy pozyskaniu przychylności słuchaczy, zainteresowaniu ich omawianym tematem.

3. Opowiedzenie o przebiegu wydarzeń związanych z poruszaną sprawą.

4. Przytoczenie argumentów, prezentację dowodów, które potwierdzą prawdziwość swoich słów.

5. Odparcie prawdopodobnych lub wcześniej znanych kontrargumentów i zarzutów przeciwników.

6. Zakończenie czyli podsumowanie wypowiedzi.

Zasady przygotowania przemówienia

Pisząc przemówienie, pamiętaj o zasadach, które przeczytasz poniżej. Stanowią cenną wskazówkę, jak przygotować przemówienie w sposób, aby było ono ciekawe i chętnie chciało się go słuchać.

1. Zanim zaczniesz pisać, skonkretyzuj, do kogo skierowana będzie twoja wypowiedź i z jakiego powodu ją przygotowujesz. Od tego będzie zależała forma przemówienia.

2. Jeśli już wiesz, do kogo będziesz przemawiać, zacznij przemówienie od zwrotu do adresata. Stanowi on rozpoczęcie tekstu.

3. Pisz przemówienie tak, jakbyś zwracał się bezpośrednio do adresata.

4. Używaj środków stylistycznych charakterystycznych dla przemówienia. Pamiętaj o pytaniach retorycznych, zdaniach rozkazujących, porównaniach i metaforach.

5. Pisz ładnym, literackim językiem, nie używaj form potocznych, gwarowych i kolokwialnych. Pisz krótko i zwięźle. Pamiętaj o teorii, że uwagę słuchaczy możesz utrzymać najwyżej kwadrans, nie ma więc sensu pisać długich i skomplikowanych tekstów.

6. Bardzo ważne jest, abyś jasno sprecyzował, jaki jest cel twojego przemówienia np. podziękowanie, prośba o coś, jakaś deklaracja itp.

Środki stylistyczne charakterystyczne dla przemówienia

Przygotowując przemówienie pamiętaj, abyś pisząc je, stosował w swojej wypowiedzi pytania retoryczne.

Pytania retoryczne, to takie pytania, na które osoba je stawiająca, wcale nie oczekuje odpowiedzi. Używa się ich po to, aby zdynamizować wypowiedź, przykuć uwagę odbiorcy, wywołać w nim refleksję lub uczucia, jakich się oczekuje.

W przemówieniu bardzo ważne jest również używanie metafor

Metafora, inaczej przenośnia, to środek stylistyczny, który służy przekazaniu pewnych treści w sposób umowny. Znaczenia metafory nie należy odczytywać w sposób dosłowny. Jeśli użyjesz jej w przemówieniu, możesz zainteresować nim adresata, rozbudzić jego ciekawość i wyobraźnię. Dzięki metaforze nadasz swojemu przemówieniu dodatkowe walory literackie.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama