Reklama

Jakie imię wybrać przy bierzmowaniu?

Bierzmowanie jest nowym wydarzeniem na drodze dojrzałego, chrześcijańskiego życia. Osoby naznaczone znamieniem tego sakramentu otrzymują jako niewysłowiony dar samego Ducha Świętego, który nie tylko umacnia ich w szczególny sposób, a tym samym w sposób doskonalszy wiążą się oni z Kościołem, ale jednocześnie uzdalnia ich do pełnienia określonych zadań we wspólnocie. Właśnie dlatego przy bierzmowaniu zyskujemy nowe imię. Jakie znaczenia mają te wybierane przez nas najczęściej? Czego warto dowiedzieć się o świętych, którzy je nosili? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Reklama

Liturgia sakramentu bierzmowania

Odnowiona liturgia bierzmowania zawiera zmienioną formułę. Udzielający sakramentu biskup podczas namaszczenia olejem krzyżma świętego wypowiada słowa: przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Na początku tej formuły świadek wymienia imię bierzmowanego, które wcześniej wybiera osoba przystępująca do sakramentu.

Nowe imię na bierzmowaniu

Młodzi ludzie przygotowujący się do sakramentu bierzmowania chętnie wybierają nowe imiona. Niestety, często ulegają w tym względzie najnowszym trendom, dlatego podczas liturgii można usłyszeć najdziwniejsze imiona, których nie znajdzie się w żadnym katalogu świętych. Oczywiście, kandydat może zostać poproszony o zmianę.

Wskazówką niech będzie przesłanie, że jako chrześcijanie, którzy przyjmują sakrament dojrzałości, powinniśmy wybierać imiona świętych patronów i orędowników.

Dlaczego na bierzmowaniu wybiera się kolejne imię?

Przed tym pytaniem staje wielu młodych, którzy chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania oraz wielu dorosłych, którym w codziennym życiu znaczenie bierzmowanego imienia gdzieś uleciało z pamięci. Warto podkreślić, że wybór imienia, które przyjmiemy podczas sakramentu bierzmowania, to nie jest nic nieznaczący zabieg. Ale po kolei.

Imię nie jest określeniem czysto konwencjonalnym, nawiązuje do wnętrza osoby i określa jej zadanie, przeznaczenie oraz rolę, którą ma do spełnienia. Najczęściej wybierają go - tuż po narodzinach dziecka - rodzice, znacznie rzadziej dziadkowie lub rodzeństwo. W świetle biblijnego przekazu, imię wyznacza człowiekowi określone zadania do wypełnienia. Bóg powołując człowieka do realizacji jakiejś misji zmienia jego imię. Jako przykład można tu podać Abrama, który po zawarciu przymierza z Bogiem stał się Abrahamem lub Szymona, który wyznając wiarę w Jezusa jako Mesjasza, stał się Piotrem, czyli opoką - skałą, na której Chrystus zbudował swój Kościół.

Imię chrzcielne i imię z bierzmowania

W czasie chrztu każdy z nas otrzymuje imię chrzcielne, które najczęściej pokrywa się z tym wybranym przez naszych rodziców i zapisanym w księgach urzędowych. Poprzez przyjęcie sakramentu chrztu nasze imiona zostały wpisane do Księgi Życia, a imię Boże zostało wyryte w naszych sercach. Bierzmowanie jest nowym wydarzeniem na drodze chrześcijańskiego życia. Sakrament ten czyni nas dojrzałymi ludźmi i wyznacza nowe zadania. Otrzymujemy w nim dar Ducha Świętego, który uzdalnia nas do pełnienia określonych zadań we wspólnocie Kościoła. Właśnie dlatego przy bierzmowaniu możemy wybrać nowe imię.

Wybór nowego imienia podczas sakramentu bierzmowania

Wybór nowego imienia powinien być dojrzały i przemyślany. Jako chrześcijanie, czyli uczniowie Chrystusa, powinniśmy szukać osobowych wzorów pośród świętych. To oni uczą nas bowiem miłości i nadziei oraz całkowitego zawierzenia Chrystusowi. Od nich też możemy czerpać wiedzę na temat tego, co prawdziwe i nieprzemijające.

Wybór imienia świętego na patrona

Przyjmując imię świętego podczas sakramentu bierzmowania przywołujesz do siebie świętego patrona. Staje się on dla ciebie bliskim przyjacielem, wzorem i orędownikiem u Boga.

Najpopularniejsze imiona do bierzmowania

Imię przyjmowane podczas bierzmowania to jedyne, na które mamy wpływ, dlatego warto wybierać je świadomie. Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego powinniśmy obrać na patrona któregoś ze świętych i choćby dlatego warto dowiedzieć się czegoś więcej o ich życiu i ideałach, które im przyświecały.

Moda panująca w doborze imion do bierzmowania nie zmienia się aż tak bardzo, jak w przypadku imion nadawanych na chrzcie. Poniżej przedstawiamy imiona, które najczęściej wybierane są przez osoby przystępujące do sakramentu bierzmowania wraz z krótką charakterystyką ich znaczeń.

Imiona żeńskie:

1. Agata - patronka sztuki i artystów, nianiek, pielęgniarek i matek.

2. Agnieszka - patronka dziewic, czystości, panien i narzeczonych.

3. Anna - patronka kobiet, matek i gospodyń, a także piekarzy, młynarzy i podróżników.

4. Barbara - patronka architektów, cieśli, górników, strażników, żołnierzy i więźniów.

5. Dorota - patronka piwowarów, młodych małżeństw, ogrodników.

6. Elżbieta - patronka matek i położnych.

7. Jadwiga - patronka Polski i Śląska, górników i pokoju.

8. Katarzyna - patronka chorych, dziewcząt, studentek, literatów.

9. Kinga - patronka Polski i Litwy, górników i kopalń soli.

10. Łucja - patronka niewidomych, rolników i rzemieślników.

11. Maria - patronka kobiet, młodzieży, dzieci.

12. Sabina - patronka gospodyń domowych.

13. Urszula - patronka nauczycielek.

14. Weronika - patronka portrecistów i fotografów.

15. Magdalena - patronka zakonów kobiecych, pokutujących, życia kontemplacyjnego, dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, perukarzy, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów, więźniów i sprzedawców wina.

16. Otylia - patronka chorych na choroby gardła, uszów.

17. Cecylia - patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, śpiewaków, niewidomych.

18. Róża - Patronka Indian, obu Ameryk, Filipin, Antyli, Limy, kwiaciarek, ogrodników.

19. Marta - patronka gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek, właścicieli zajazdów, właścicieli hoteli, rzeźbiarzy.

20. Joanna - patronka pracowników radia i telewizji, pracowników telekomunikacji.

21. Teresa -patronka dusz w czyśćcu cierpiących, cierpiących na ból głowy i chorych na serce.

22. Stefania - Patronka poszukiwaczy skarbów, gier loteryjnych.

23. Anastazja - patronka tkaczy i cenzorów.

24. Kinga - patronka Polski i Litwy, górników wydobywających sól i kopalni soli.

25. Klara - patronka zakonu Klarysek, kapucynek, Asyżu, bieliźniarek, hafciarek, praczek, radia i telewizji, chorych na oczy, malarzy malujących na szkle, szklarzy.

Imiona męskie:

1. Adrian - patron strażników więziennych.

2. Albert - patron górników, studentów nauk przyrodniczych, plastyków i uczonych.

3. Andrzej - patron Słowian, podróżnych, żeglarzy i rybaków.

4. Bartłomiej - patron introligatorów, garbarzy, rybaków, rzeźników i zegarmistrzów.

5. Filip - patron kapeluszników, garbarzy, cukierników.

6. Franciszek - patron pisarzy, dziennikarzy, ochrony środowiska i niewidomych.

7. Gabriel - patron posłańców, pocztowców, radia i telewizji.

8. Hubert - patron myśliwych, leśników i sportowców a także optyków.

9. Jan - patron kopistów, literatów, architektów, pasterzy i rzemieślników.

10. Józef - patron duchownych, sprawiedliwości, cieśli i robotników oraz lotników i kosmonautów.

11. Krzysztof - patron kierowców i podróżnych, kolejarzy i żeglarzy.

12. Łukasz - patron lekarzy i chirurgów, a także notariuszy i prawników.

13. Maciej - patron budowniczych, kowali, rzeźników i cukierników.

14. Marcin - patron kowali, jeźdźców, podróżników, więźniów i karczmarzy.

15. Marek - patron notariuszy, sekretarzy i pisarzy.

16. Michał - patron aptekarzy, szlifierzy, policjantów i mierniczych.

17. Mikołaj - patron dzieci, kupców i jeńców, także uczonych i podróżnych.

18. Patryk - patron kowali, górników, opiekun zwierząt domowych.

19. Piotr - patron rybaków, sprzedawców, zegarmistrzów i marynarzy.

20. Rafał - patron lekarzy, pielgrzymów, nauczycieli i wojskowych.

21. Szymon - patron garncarzy, tkaczy i murarzy.

22. Tomasz - patron teologów i szkół, inżynierów i rzemieślników.

23. Walenty - patron zakochanych i pszczelarz.

24. Wojciech - patron Czech, Polski, Prus, archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, miast: Gniezna, Trzemeszna, Serocka.

25. Zenon - Patron Werony, żebrak.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama