Reklama

Ulga podatkowa na dorosłe dziecko - jak z niej skorzystać?

Masz uczące się dzieci? Nawet, gdy skończą 18 lat może przysługiwać ci na nie ulga podatkowa. Muszą być jednak spełnione pewne warunki. Komu przysługuje ulga na dorosłe dziecko, a w jakich przypadkach nie możemy na nią liczyć dowiesz się z tej porady.

Ulgę na dziecko, którą odliczamy od dochodu, można wykorzystywać:

  • do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat; bez względu na jego wiek, jeśli otrzymywało zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną;
  • do ukończenia 25. roku życia, jeśli uczy się w szkole ponadgimnazjalnej albo wyższej.

Jeżeli dziecko kończy 18 lat w danym roku podatkowym i gdy jest uczniem lub studentem, można w pełni korzystać z ulgi. Ulga przysługuje niezależnie od tego, czy dziecko uczy się w kraju czy zagranicą.

Jeśli pełnoletnie dziecko nie uczy się, rodzice mogą wykorzystać tylko część ulgi – po 92,67 zł za każdy miesiąc, przed miesiącem, w którym wypadły 18 urodziny.

Podobnie będzie, gdy dziecko w danym roku podatkowym zawarło związek małżeński. Rodzice mogą odliczyć jedynie miesiące przed ślubem. Zasada ta obowiązuje także w przypadku małoletnich.

Podstawową zasadą odliczeń jest bowiem to, że rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem, a trudno mówić o takiej opiece po ślubie.

Warto pamiętać, że prawo do odliczeń przepada, jeśli dorosłe dzieci mają zbyt duże dochody – kwota graniczna to 3089 zł. Do tego limitu nie wlicza się renty rodzinnej.

W przypadku małoletnich dzieci ich dochody nie mają żadnego znaczenia.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama