Reklama

Jak wyeliminować niepożądane zachowania u pracowników, aby nie czuli do nas żalu i niechęci?

Praca przełożonego często obejmuje zmianę postaw i zachowań ludzi. Niestety nie każdy przełożony potrafi rozmawiać ze swoimi podwładnymi na temat zmiany niepożądanych dla firmy zachowań w taki sposób, aby pracownik nie poczuł się urażony lub nawet obrażony. Sposób rozmowy z podwładnymi jest niezwykle ważny dla całej organizacji. To od niego w dużej mierze zależy, czy rozmowa osiągnie pożądany skutek, czy wręcz odwrotnie. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak rozmawiać z pracownikami o ich zachowaniu i postawie.

Reklama

Rozmowę zacznij od pochwały i uznania dla pracy podwładnego.

Zwróć uwagę na błędy ludzi oraz niedoskonałość człowieka (każdy popełnia błędy, tylko maszyny się nie mylą itp.)

Zanim zaczniesz krytykować pracownika, powiedz najpierw o swoich błędach, omyłkach i słabych stronach.

Zamiast wydawać bezpośrednie rozkazy zadawaj pytania nakierowujące.

Pozwól, aby pracownik zachował twarz.

Chwal wszelkie, nawet najdrobniejsze zmiany zachowania w pożądanym przez Ciebie kierunku.

Zachęcaj. Spraw, aby pracownik poczuł, że wszelkie błędy są bardzo łatwe do wyeliminowania.

Spraw, aby pracownik poczuł się szczęśliwy, robiąc to, co mu zasugerowałeś.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama