Reklama

Jak skorygować PIT?

Jeśli popełniliśmy błąd w rocznym zeznaniu podatkowym, mamy prawo je skorygować. Możemy to zrobić, jeśli zapomnieliśmy uwzględnić jakieś dochody albo ulgi lub gdy nie zaznaczyliśmy, której organizacji pożytku publicznego chcemy przekazać 1 proc. podatku. Z tą ostatnią poprawką trzeba się pospieszyć, bo urząd przekaże wpłatę tylko wówczas, gdy złożymy korektę do końca maja. Korektę powinniśmy koniecznie złożyć, gdy w zeznaniu są jakiekolwiek braki, np. nie wpisaliśmy prawidłowo danych osobowych.

Na skorygowanie zeznania mamy 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Później zobowiązania podatkowe za dany okres przedawniają się. A zatem zeznanie roczne za 2014 r. można poprawiać do końca 2020 r. Lepiej z tym jednak nie czekać. Jeśli bowiem błąd spowodował powstanie zaległości podatkowej, musimy ją zapłacić z odsetkami.

Jeśli urząd skarbowy jako pierwszy wyłapie błąd i udowodni, że nie wykazaliśmy części dochodów, grozi nam grzywna. Gdy kwota niezapłaconego podatku będzie wyższa niż 8750 zł, fiskus potraktuje to jako przestępstwo skarbowe.

Uwaga, w stosunku do elementu deklaracji, który chcemy sprostować, nie może właśnie się toczyć kontrola podatkowa.

Jak wyliczyć odsetki od zobowiązania podatkowego? Obecnie ich stawka wynosi 8 proc. w stosunku rocznym. Określając je, najlepiej skorzystać z kalkulatorów dostępnych w internecie (np. www.pit.pl/kalkulatory). Podany wynik zaokrąglamy do pełnej złotówki, jeśli należność ma końcówkę 50 gr i więcej.

Odsetek nie trzeba zapłacić tylko wówczas, gdy ich wysokość nie przekracza 8,70 zł. Jeśli zapłacimy zaległy podatek w ciągu 7 dni od dnia złożenia zeznania, mamy prawo do obniżonych odsetek, których stawka aktualnie wynosi 6 proc.

Korekta polega na ponownym złożeniu tego samego formularza. Jeśli więc rozliczyliśmy się na PIT-37, ponownie składamy ten sam druk. Zamiast rubryki „złożenie zeznania” zaznaczamy „korekta zeznania”. Dołączamy także uzasadnienie przyczyn korekty. Można napisać je odręcznie albo skorzystać z formularza ORD-ZU. Korektę mamy prawo złożyć również drogą elektroniczną, nawet jeśli wcześniej deklarację wysyłaliśmy np. pocztą.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama