Reklama

Jak napisać biznes plan?

Biznes plan jest szczegółowym przedstawieniem sposobu postępowania wyjaśniającego, dlaczego i w jaki sposób przedsięwzięcie jest w stanie osiągnąć konkretne cele i jak powinno realizować wytyczone zadania. Masz zamiar napisać biznes plan? Poniżej znajdziesz szereg porad i wskazówek dotyczących napisania biznes planu.

Reklama

Rzeczy, których potrzebujesz

* Pomysł na biznes

Liczba stron biznes planu jest ograniczona. Powinien on wynosić około 15- 40 stron, plus prognozy finansowe i załączniki. Biznes plan mniejszego przedsięwzięcia może mieć jedynie kilkanaście stron. Pamiętaj, że odbiorca nie ma czasu na szczegółowe przeczytanie bardzo długiego dokumentu.

Dokument powinien być jak najbardziej szczegółowy. Ma on za zadanie prowokowanie do zadawania pytań i jednocześnie do udzielania na nie odpowiedzi. Szczegółowość dokumentu jest ograniczona wyłącznie jego objętością.

Język, którym ma zostać napisany dokument, powinien być biznesowy jednakże zrozumiały. Treść dokumentu musi być czytelna dla każdego człowieka (również dla każdego nie związanego z daną branżą).

Nie używaj nieszczegółowych, ogólnych wyrażeń takich jak na przykład: dużo, mało, daleko, blisko, długo, krótko, wydaje mi się że, jest prawdopodobne, możliwe itd.

Wygląd biznes planu powinien przyciągać uwagę czytelnika. Tak jak reklama - powinien on zachęcać do zapoznania się z produktem - w tym przypadku z Twoim dokumentem. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzić z grafiką i prezentacjami. Używaj ich tam, gdzie to konieczne.

Wszelkie prognozy, szacunki, które są zawarte w biznes planie powinny być realne i rzeczywiste.

Dokument nie może zawierać żadnych błędów stylistycznych, ortograficznych czy literówek.

Tekst powinien być przejrzysty i zachęcający do czytania. Na początku musi znaleźć się spis treści. Kolejną rzeczą - być może najważniejszą jest prawidłowe napisanie streszczenia dokumentu. Wiele osób czytając tego typu dokumenty skupia się wyłącznie na streszczeniu. Dlatego właśnie streszczenie powinno zachęcać do dalszego zapoznania się resztą dokumentu. Przede wszystkim musi być tam zawarta istota całego biznes planu, która da czytelnikowi pogląd na całość dokumentu.

Przedstaw słabe i mocne strony swojej firmy i jej rzeczywistą sytuację. Nie ukrywaj zagrożeń i wszelkich aspektów ryzyka. Zbyt optymistyczny biznes plan nie zostanie poważnie potraktowany.

Co chcesz osiągnąć poprzez swój biznes plan? Dofinansowanie? Kredyt? Pamiętaj, że masz w tym jakiś cel zatem dokument musi być napisany tak, aby ten cel osiągnąć. Musisz przekonać wszystkich, że twój biznes osiągnie wielki sukces.

Pisząc biznes plan pamiętaj o wymaganiach, jakie stawia adresat dokumentu. Niektóre fundusze wymagają biznes planu napisanego po angielsku, zaś banki zainteresowane są przede wszystkim rentownością, stopą zwrotu, bezpieczeństwem i stabilnością.

Oszacuj realne koszty przedsięwzięcia i przedstaw szczegóły dotyczące finansowania poszczególnych zadań.

Zanim przedstawisz swój biznes plan inwestorowi poddaj go opinii niezależnego eksperta. Unikniesz w ten sposób wielu błędów.

Przedstaw ludzi, którzy tworzą firmę. To od nich będzie zależało, czy pomysł okaże się sukcesem i przyniesie planowane zyski. Pamiętaj, że to ludzie tworzą firmę, a nie odwrotnie. Z tego tytułu zaprezentuj pracowników, ich kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia.

Wskazówki

* Kopie biznes planu powinny być numerowane

* Nie czekaj z napisaniem biznes planu na ostatnią chwilę

* Aktualizuj dokument dostosowując go do realiów

* Zamieść informację o autorze biznes planu

* Oznacz dokument jako poufny

Uwaga!

* Unikaj powtórzeń w tekście. Nie wracaj do rzeczy, które zostały już opisane.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama