Jak zostać ratownikiem medycznym?

Ratownik medyczny to osoba, która w większości przypadków pojawia się na miejscu wypadku jako pierwsza. Kojarzy nam się z odwagą i odpowiedzialnością oraz dużą wiedzą medyczną. Do głównych zadań ratowników medycznych należy udzielenie pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie wywiadu z osobą chorą lub poszkodowaną, aby na tej podstawie zebrać niezbędne informacje na temat jej stanu zdrowia i móc je rzetelnie przekazać lekarzom. Co trzeba zrobić, aby zostać ratownikiem medycznym? Jakie kryteria brane są po uwagę? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Cechy charakteru ratowników medycznych

Ratownicy medyczni nie powinni mieć problemów z komunikacją. Muszą umieć rozmawiać z ludźmi oraz odczytywać ich mowę ciała. Powinni być także osobami odpornymi na stres i umiejącymi sobie radzić z emocjami i nerwami. Ponadto, zawsze powinni trzeźwo oceniać sytuację.

Kluczowa jest też wiedza medyczna, która musi wyróżniać ratowników medycznych - od umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobie, która zemdlała, po udział w akcji ratowniczej po poważnym wypadku na przykład samochodowym.

Ratownicy medyczni w sytuacjach zagrożenia muszą zabezpieczyć miejsce zdarzenia tak, aby było jak najmniej ofiar. Wspomagają także inne służby porządkowe, w tym policję, straż pożarną czy wojsko, podczas ewakuacji z miejsc zagrożenia oraz przy klęskach żywiołowych. Do kompetencji ratowników należy również obsługa sprzętu medycznego.

Kto może zostać ratownikiem medycznym?

Właściwie każdy, kto ukończył szkołę średnią, może zostać ratownikiem medycznym, ale oczywiście nie każdy nadaje się do wykonywania tego zawodu. Poza świadectwem maturalnym potrzebne są predyspozycje zręcznościowe i psychiczne. Do podstawowych kryteriów zalicza się sprawność fizyczną, odporność psychiczną, umiejętność szybkiej koncentracji przy jednoczesnej trzeźwej analizie sytuacji, zmysł obserwacji i rozważnej analizy sygnałów włącznie z wyborem najlepszej drogi postępowania.

Wszyscy, którzy chcą pracować jako ratownicy medyczni, muszą pamiętać, że priorytetem jest niesienie pomocy każdej osobie potrzebującej w różnych sytuacjach życia codziennego.

Co zrobić, by zostać ratownikiem medycznym?

Po ukończeniu szkoły średniej trzeba rozpocząć studia lub studium. Do zawodu ratownika medycznego przygotowują kandydatów uczelnie wyższe, które oferują studia z zakresu ratownictwa medycznego. Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: zdrowie publiczne, biochemia, patologia, anatomia, dydaktyka ratownictwa, toksykologia, farmakologia w ratownictwie oraz medyczne zabiegi ratunkowe. Na większości kierunków wprowadza się także naukę języka migowego, techniki samoobrony oraz podstawy prawa. Oprócz tego są też zajęcia z psychologii oraz etyki.

Ponadto, szkołą, która kształci przyszłych ratowników medycznych, jest Medyczne Studium Zawodowe. Głównym celem jest przygotowanie specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego, którzy później będą mogli pracować przy jednostkach i służbach zdrowia.

Studium jest płatne i oferuje naukę w różnych formach, ze szczególnym naciskiem na praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy i ćwiczenie nowych umiejętności w laboratoriach i gabinetach wyposażonych w profesjonalne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Jakie są uprawnienia ratownika medycznego?

Jeśli chcesz zostać ratownikiem medycznym i zyskać prawo do wykonywania zawodu, musisz ukończyć studia oraz zdać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego. Oprócz tego należy także odbyć półroczny staż w podmiotach uprawnionych do jego prowadzenia. Na tym jednak nauka ratowników medycznych się nie kończy. Muszą się doszkalać i regularnie poszerzać zakres wiedzy oraz swoje kompetencje. Jest to obowiązek każdego ratownika medycznego. Za każdy kurs, szkolenie, konferencję oraz publikację ratownicy otrzymują punkty, z których są rozliczani w pięcioletnim cyklu. Aby móc nadal wykonywać zawód, muszą uzyskać odpowiednią ilość punktów.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama