Reklama

Wycinka drzew 2023. Kluczowe zmiany już w najbliższy piątek. Unikniesz wysokiej kary

Zanim zabierzemy się za samodzielną wycinkę drzew oraz krzewów, zacznijmy od zapoznania się z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza na początku nowego roku, który jest czasem wprowadzania licznych zmian w regulacjach prawnych. Jak w 2023 roku będzie wyglądała wycinka drzew na własnej działce? Okazuje się, że cały proces zostanie ułatwiony. Sprawdź, czego można się spodziewać.

 • Celem dla urzędów na 2023 rok jest rozwijanie procesu cyfryzacji. Dotyczy to także składania wniosków o wycinkę drzew przez Internet.
 • Nawet jeśli drzewo lub krzew nie podlega konieczności złożenia wniosku o wycinkę, naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy w jego pobliżu nie bytują zwierzęta lub nie rosną rośliny objęte ochroną.
 • Bez pozwolenia wytniemy z posesji drzewa oraz krzewy gatunków obcych - ich aktualny wykaz prowadzony jest przez ministra właściwego ds. środowiska.

Urzędowe ułatwienia - wniosek w formie online

Dokładnie 26 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę, która zmienia dotychczasowo obowiązujące ustawy dotyczące procedur administracyjnych dla obywateli oraz przedsiębiorców (Dz.U.poz.2185). Zakłada ona, że od dnia 27 stycznia 2023 roku gminy będą zobowiązane przyjąć wszystkie wnioski związane z wycinką drzew również drogą internetową.

Reklama

Ministerstwo Klimatu oraz Środowiska zapowiada także ujednolicenie dostępnych obecnie wniosków. Oznacza to, że forma papierowa oraz online będą funkcjonowały równolegle, a każda osoba starająca się o wycinkę drzewa lub krzewu będzie mogła samodzielnie wybrać, z której skorzystać. Obecnie w Sejmie trwają także prace nad projektem nowej ustawy, która miałby usprawnić oraz przyspieszyć całą procedurę usunięcia drzewa z własnej posesji - bez barier prawnych oraz administracyjnych.

Sprawdź: Te drzewa można wyciąć bez pozwolenia. Nie musisz bać się donosu i mandatu

Kto składa wniosek, a kto wydaje pozwolenie na wycięcie?

Styczniowe zmiany nie zapowiadają różnic w wypełnianiu wniosków o wycinkę. Nadal taki dokument mogą złożyć:

 • właściciele nieruchomości,
 • dzierżawcy oraz najemcy - za zgodą właściciela,
 • właściciele urządzeń odprowadzających gaz, parę oraz płyny i energię elektryczną - tylko w sytuacji, gdy drzewo lub krzew zagraża funkcjonowaniu sprzętów.

Po osobistym lub internetowym złożeniu wniosku, zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu wyda wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Warto wiedzieć, że od dnia wpłynięcia pisma pracownik urzędu gminy ma obecnie 21 dni na przeprowadzenie oględzin oraz sporządzenie odpowiedniego protokołu. W kolejnym kroku samorząd sprawdzi, czy nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia wycinki - ma na to 14 dni.

Jeśli po upływie dwóch tygodni nie otrzymamy odpowiedzi, możemy przyjąć to za zgodę na wycięcie rośliny z posesji. Sprawa ma się nieco inaczej w przypadku wycinki drzewa rosnącego na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków. W takiej sytuacji potrzebujemy uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Sprawdź: Nawet kilka tysięcy złotych kary! Tego nie rób przy wycinaniu drzewa

Wycinka grubszych drzew - bez pozwolenia

Proponowane rozwiązania zakładają zwiększenie o 20 cm, w stosunku do aktualnych wymiarów, obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm, od którego będzie wymagane jedynie zgłoszenie, a nie pozwolenie na wycinkę.

Oznacza to, że po poinformowaniu odpowiedniego urzędu, bez problemu wytniemy na swojej działce drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 • 100 cm (poprzednio 80 cm) - w przypadku klonu srebrzystego, topoli, wierzby oraz klonu jesionolistnego;
 • 85 cm - w przypadku platanu klonolistnego, robinii akacjowej oraz kasztanowca zwyczajnego;
 • 70 cm - w przypadku pozostałych gatunków.

Część gatunków nadal będzie można wyciąć bez pozwolenia. Dotyczy to wymienionych wcześniej roślin, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:

 • 64 cm obwodu - kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny, robinia akacjowa;
 • 80 cm obwodu - klon jesionolistny, klon srebrzysty, topola i wierzba.

Zgody na wycinkę nie potrzebujemy także dla:

 • krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2;
 • roślin zakłócających zmianę gruntów nieużytkowych w tereny rolnicze;
 • obcych gatunków drzew i krzewów, w tym m.in. bożodrzew gruczołowaty.

Sprawdź: Czego nie wolno robić na działce?

Przyspieszenie procedury wycinki 2023

Co zmieni się w nowych przepisach? Najważniejszą różnicę zauważymy w skróceniu terminu na dokonanie oględzin z 21 do 14 dni. Urzędnicy będą mogli wnieść sprzeciw nie w ciągu 14 dni, a jedynie 7. Nowelizacja zakłada wprowadzenie 14-dniowego terminu na odwołanie się od sprzeciwu ze strony organu decyzyjnego.

Sprawdź również:

Zakaz palenia w kominkach 2023. Kiedy nie wolno palić i co nam za to grozi?

Oto jak należy reagować w razie kontroli RTV. Jeden moment jest kluczowy

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wycinka drzew | wycięte drzewa | nowe przepisy
Powiązane porady

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Reklama