Reklama

Te drzewa można wyciąć bez pozwolenia. Nie musisz bać się donosu i mandatu

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wycięciu z terenu działki drzewa lub krzewu, warto zapoznać się z aktualnymi przepisami. Wraz z wejściem ustawy o przyrodzie i ochronie zabytków zmieniły się zasady postępowania w takiej sytuacji. Sprawdź, które drzewa możesz wyciąć bez pozwolenia, a które potrzebują zgody ze strony urzędu gminy.

 • Wycinka drzew i krzewów objęta jest przepisami, które chronią przed dokonywaniem tego na własną rękę.
 • Prawo określa, kto i w jakiej sytuacji może złożyć wniosek o uzyskanie zgody na wycinkę drzew z posesji.
 • Wycinka drzew i krzewów bez uprzedniego uzyskania pozwolenia grozi nałożeniem kary pieniężnej.

Zezwolenie na wycięcie drzewa - kiedy jest niezbędne?

Koniecznością posiadania zezwolenia na usunięcie drzewa objęte są najczęściej tereny w pasie drogowym drogi publicznej. Zgoda na wycięcie drzewostanu obowiązuje także na obszarach objętych ochroną krajobrazową, najczęściej w granicach parków narodowych oraz rezerwatów przyrodniczych.

Reklama

Każdy właściciel nieruchomości planujący wyciąć drzewo powinien zgłosić się do urzędu miasta lub urzędu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Zezwolenie na wycinkę jest potrzebne dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

 • 80 cm - w przypadku klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, topoli oraz wierzby;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, platanu klonolistnego, robinii akacjowej;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków.

Sprawdź: Podlej tym tuje. Odżyją! Sprawdzony patent na nawóz za grosze

Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu - kto może złożyć?

Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu z terenu posesji może złożyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • dzierżawca lub najemca - jeśli ma zgodę właściciela,
 • właściciel urządzeń odprowadzających płyny, parę, gaz i energię elektryczną - jeśli drzewa i krzewy zagrażają funkcjonowaniu urządzeń.

Wzór zgłoszenia można najczęściej pobrać w urzędzie gminy lub napisać samodzielnie w domu. Powinno ono zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której planujemy usunąć drzewo,
 • rysunek lub mapkę wskazującą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Kto wydaje pozwolenia na wycinkę drzew?

Zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu wydaje zazwyczaj wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Po zgłoszeniu chęci wycięcia rośliny, pracownik urzędu gminy w ciągu 21 dni przeprowadzi oględziny oraz sporządzi protokół. Następnie w terminie do 14 dni samorząd zajmie się sprawdzeniem, czy nie ma przeciwwskazań do wycinki.

Jeśli po upływie 14 dni nie otrzymamy odpowiedzi, możemy uznać, że zostało nam udzielone pozwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu z działki. Warto pamiętać, że chcąc wyciąć drzewo rosnące na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków, musimy uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Sprawdź: Nigdy nie przycinaj tak drzew. Kara pieniężna uderzy po kieszeni

Te drzewa można wycinać bez zezwolenia

Część gatunków drzew możemy wycinać bez uzyskania zezwolenia. Dotyczy to gatunków wcześniej wymienionych, które na wysokości 5 cm od ziemi mają duży obwód pnia, ale nie przekraczają:

 • 64 cm obwodu - kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny, robinia akacjowa;
 • 80 cm obwodu - klon jesionolistny, klon srebrzysty, topola i wierzba.

Bez zezwolenia można z powodzeniem wyciąć także m.in.:

 • Krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 • Złamane lub wywrócone drzewa i krzewy - jeśli nastąpiło to w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy,
 • Drzewa lub krzewy, które przeszkadzają w zamianie gruntów nieużytkowych w tereny użytkowania rolniczego,
 • Gatunki obcych drzew i krzewów, np. bożodrzew gruczołowaty.

Czy trzeba zgłaszać wycinkę drzew owocowych?

Prawo nie przewiduje obowiązku zgłaszania wycinki drzew owocowych z terenu działki lub posesji. Wyjątek stanowią gatunki rosnące na terenie obiektu wpisanego do ogólnopolskiego rejestru zabytków. W takiej sytuacji należy bezzwłocznie zwrócić się o zgodę na wycinkę.

Czy można podciąć drzewo bez zezwolenia?

Standardowe i niezbędne zabiegi pielęgnacyjne obejmujące drzewa i krzewy znajdujące się na posesji nie są objęte wymogiem posiadania zezwolenia. Warto pamiętać, że nie ma tu pełnej dowolności. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do pozbycia się gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony. Dotyczy to całego okresu rozwoju drzewa.

Wyjątkiem są sytuacje, w których gałęzie całkowicie uschły lub zostały nadłamane. Jeśli ich usunięcie ma na celu przywrócenie stabilności drzewa, wtedy nie obowiązuje nas wyznaczony limit 30%.

Sprawdź: Kiedy sadzić hortensje bukietowe? Sprawdź, ile czasu zostało

Wycinka drzew bez zezwolenia - kary w 2022

Za usunięcie drzewa lub krzewy bez zgody właściciela nieruchomości oraz wymaganego pozwolenia z urzędu gminy, grożą pieniężne kary administracyjne. Obecnie wynoszą dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa. Jeśli jednak usunięcie krzewu lub drzewa jest całkowicie zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, wtedy urząd indywidualnie ustali karę. Na ogół taka kara pieniężna ma wysokość opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby zezwolenia nie było.

[Tekst opublikowany 07.09 i aktualizowany 12.09]

Sprawdź również:

Jak pozbyć się pnia po ściętym drzewie? Fenomenalny sposób bez wykopywania

Pielęgnacja hortensji po przekwitnięciu. Jak zabezpieczyć rośliny przed mrozem?

Mokre okna jesienią. Tak skutecznie pozbędziesz się wilgoci z okien

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wycinka drzew | wycinanie drzew | krzewy
Powiązane porady

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Reklama