Reklama

Prawo budowlane w 2023 roku. Właściciele działek budowlanych powinni znać te przepisy. Duże zmiany

Prawo budowlane w 2023 roku przejdzie znaczącą przemianę. Nowe zasady budowy domu w Polsce mają przyczynić się do uproszczenia całego procesu budowlanego. Nowe przepisy przewidują m.in. budowę domu bez pozwolenia niezależnie od metrażu, a także przyśpieszają cyfryzację procesu inwestycyjnego. Co się zmieni, kiedy i na co szczególnie należy uważać po zmianach w prawie budowlanym w 2023 roku? Wyjaśniamy!

Prawo budowlane w 2023 roku - nowe przepisy. Co się zmieni i od kiedy?

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie od 1 stycznia 2023 roku. Nowe przepisy mają rozwiązać kilka bardzo ważnych kwestii. Najważniejsze zmiany związane z nowymi zasadami budowy domu to m.in.:

Reklama

  • kompletnie nowa procedura budowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę, a jedynie na tak zwane zgłoszenie;
  • obiekty budowlane będą oddawane jedynie po zawiadomieniu o zakończeniu budowy, co oznacza, że nie będzie konieczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie danego obiektu;
  • wprowadzenie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
  • rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy (dalej: system EDB);
  • wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego;
  • wprowadzenie Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (dalej: system e-CRUB);
  • rozbudowanie portalu E-budownictwo.

Czytaj również: Co zrobić, żeby mieć cieplej w mieszkaniu w zimie?

Prawo budowlane w 2023 roku. Budowa domu bez pozwolenia na budowę. Co to oznacza?

Najbardziej interesującą kwestią dla wielu Polaków dotyczącą zmian, które zostały wprowadzone przy okazji najbliższe nowelizacji, jest nowa procedura budowy domów jednorodzinnych - bez pozwolenia na budowę. Oznacza to zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę obiektów jednorodzinnych o powierzchni powyżej 70 mkw, ale o nie więcej niż dwóch kondygnacjach.

Nowe przepisy są rozszerzeniem poprzedniej nowelizacja z września 2021 roku, która wprowadzała przepis pozwalający budować niektóre budynki mieszkalne bez pozwolenia. Warunkiem była jednak powierzchnia nieprzekraczająca 70 mkw.

Zgłoszenia mają być realizowane na podstawie projektu sporządzonego z kierownikiem budowy. To właśnie on ma potwierdzać gotowość budynku do zamieszkania. Domy poniżej 70 mkw będą mogły być nadal budowane bez udziału kierownika budowy i pozwolenia na budowę.

Prawo budowlane w 2023 roku. Brak obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Zmiany w prawie budowlanym w 2023 roku objęły też końcową fazę budowy domu. W przypadku domów bez pozwolenia obowiązuje uproszczona procedura odbioru domu. Inwestor musi tylko złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Pozwolenie na użytkowanie będzie wymagane tylko w chwili, gdy użytkowanie obiektu budowlanego odbędzie się przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych lub w sytuacji, gdy inwestor wystąpi o to dobrowolnie.

Prawo budowlane w 2023 roku. Kary za nieterminowe wydawanie pozwolenia na rozbiórkę

Istotną zmianą w prawie budowlanym jest możliwość nakładania kar za nieterminowe wydawanie decyzji z pozwoleniami na rozbiórkę. Dotychczas nie było precyzyjnej regulacji w tej kwestii, przez co wątpliwości mieli zarówno inwestorzy, jak i organy administracji architektoniczno-budowlanej.

W nowym prawie budowlanym zostały również doprecyzowane rejestry wniosków zawierające pozwolenie na budowę oraz decyzję o jej udzieleniu. Na podstawie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdza się terminowość wydawania pozwoleń i nakłada się kary za przekroczenie terminów.

Prawo budowlane w 2023 roku. Elektroniczny Dziennik Budowy. Od kiedy prowadzenie EDB będzie obowiązkowe?

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) to kolejna zmiana w ramach cyfryzacji w budownictwie. Za udostępnianie Elektronicznego Dziennika Budowy odpowiedzialny będzie inwestor, ale dostęp do przeglądania zyskają organy administracji architektoniczno-budowlanej, inspektor nadzoru budowlanego oraz inne organy uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów. Elektroniczny Dziennik Budowy będzie dostępny na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego po odnalezieniu indywidualnego numeru dziennika budowy.

Elektroniczny Dziennik Budowy będzie dostępny online. System będzie można uruchomić bez żadnego specjalistycznego sprzętu. Użytkownicy będą mogli korzystać z EDB bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach. Z aplikacji będzie można korzystać po uruchomieniu standardowej przeglądarki internetowej. Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna oraz będzie możliwa za pomocą smartfonu czy tabletu. Aplikacja mobilna EDB dostępna będzie na większości urządzeniach mobilnych, zarówno tych z systemem Android, jak i iOS (czyli na iPhone’y i iPady).

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) to system, który zacznie obowiązywać od 27 stycznia 2023 roku. Co ważne, papierowa, tradycyjna forma dziennika budowy będzie dostępna dla inwestorów do końca 2029 roku, po tym terminie nastąpi obowiązkowe przejście na Elektroniczny Dziennik Budowy.

Prawo budowlane w 2023 roku. Inżynierowie i projektanci w systemie e-CRUB

System e-CRUB zastąpił dotychczasowy Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. To system pozwalający inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta, szybko sprawdzić ich kwalifikacje i uprawniania. Te same dane będzie mógł sprawdzić urzędnik, weryfikujący uprawnienia osób, bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. Co ważne, dane o zdobytych uprawnieniach budowlanych, pojawią się tam niezwłocznie po zdanym egzaminie.

Prawo budowlane w 2023 roku. Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (EKOB)

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego to aplikacja, z której można korzystać już od początku stycznia 2023 roku. Za jej pomocą każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie miał możliwość dokonywania wpisów. Wpisy mogą dotyczyć informacji o obiekcie budowlanym, właścicielach i zarządcach, przeprowadzanych kontrolach, ekspertyzach oraz opiniach technicznych, robotach budowlanych czy też decyzjach, postanowieniach oraz zaświadczeniach.

Zobacz też: Jak zapłacić mniej za abonament RTV? Nie każdy wie o tym prostym sposobie

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: prawo budowlane | budowa domu bez pozwolenia
Powiązane porady

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Reklama