Reklama

Nawet kilka tysięcy złotych kary! Tego nie rób przy wycinaniu drzewa

Wycinka drzew bez pozwolenia to wciąż powracający i narastający problem. Samo złożenie wniosku do odpowiedniego organu, w którym wyraża się chęć wycięcia drzewa, jest całkowicie bezpłatne. Jednak kary za zrobienie tego bez zgody potrafią być bardzo wysokie. Sprawdź, jakie przepisy regulują wycinkę drzew i jakie konsekwencje finansowe można ponieść, robiąc to bez pozwolenia.

Wycinka drzew - aktualne przepisy

Aktualnie obowiązujące przepisy, które dotyczą wycinki drzew, regulowane są przez nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 17 czerwca 2017 roku.

Zapisy tej ustawy mówią o tym, że każda osoba, która chce wyciąć drzewo na terenie nieruchomości w celach, które nie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ten fakt zgłosić do odpowiedniego organu. Zgłoszenie jest bezpłatne i przyjmuje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Starając się o pozwolenie na wycinkę drzew, należy się opierać o podstawy prawne, takie jak:

Reklama

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 - zwolnienia pkt. 6 oraz część IV (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471)

Należy wziąć również pod uwagę rozporządzenia ministra środowiska:

 • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409),
 • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408),
 • z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183),
 • z dnia 9 września 2011 r., w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. nr 210 poz. 1260).

Czytaj również: Cięcie i formowanie żywopłotu. Jak przeprowadzić je jesienią?

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia?

W praktyce okazuje się jednak, że niektóre gatunki drzew możną wyciąć bez pozwolenia. Należą do nich:

 • kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny i robinia akacjowa - w przypadku, gdy ich obwód nie wynosi więcej niż 65 cm,
 • klon jesionolistny, topola, wierzba i klon srebrzysty - jeśli nie osiągają więcej niż 80 cm w obwodzie.

Oprócz wyżej wspomnianych drzew nie będziemy potrzebować również zezwolenia do wycięcia:

 • Krzewu lub skupiska krzewów, które mają powierzchnię do 25 m2,
 • Drzewa lub krzewów, które zostały uszkodzone w wyniku działań naturalnych lub katastrof,
 • Drzewa lub krzewów, jeśli celem jest przywrócenie gruntów nieużytkowych do rozpoczęcia użytkowania ich w celach rolniczych,
 • Drzewa lub krzewów, które są gatunkami obcymi, tak jak np. bożodrzew gruczołowaty.

Jakich drzew nie można wyciąć bez pozwolenia?

Drzew, których nie można wyciąć bez pozwolenia jest o wiele więcej. W tym przypadku stosowana jest zasada mówiąca o tym, że nie wolno tego robić w momencie, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

 • 80 cm - dotyczy to topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego,
 • 65 cm - jeśli mowa o kasztanowcu zwyczajnym, robinii akacjowej lub platanie klonolistnym,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew, które nie zostały wymienione powyżej.

Kto i kiedy może dostać karę za wycięcie drzewa?

Kara za wycięcie drzewa stosowana jest w przypadku, gdy wykonamy to bez wymaganego pozwolenia lub bez zgody od właściciela nieruchomości. W tym przypadku możemy spodziewać się nałożenia kary pieniężnej.

Jednak nie jest to jedyna sytuacja, w której można otrzymać karę finansową. Jest ona nakładana także w momencie zniszczenia drzewa lub krzewu, usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu organów, usunięcia drzewa bez zgłoszenia lub w przypadku uszkodzenia go, do którego dojdzie podczas wykonywania prac w obrębie korony drzewa.

Karę za wycięcie drzewa otrzymuje posiadacz nieruchomości lub właściciel urządzeń, które je uszkodziły. Obciążony konsekwencjami może być również inny podmiot, który działał w tym obszarze bez zgody właściciela nieruchomości. Decyzje o ukaraniu w przypadku wycinki drzew wydawać może wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Sprawdź także: Te drzewa można wyciąć bez pozwolenia. Nie musisz bać się donosu i mandatu

Kary za wycinkę drzew - ile zapłacisz?

Kara za wycinkę drzew jest zróżnicowana w zależności od sytuacji oraz stanu i wielkości drzewa. Chcąc obliczyć, jaką karę otrzymamy, należy najpierw sprawdzić, ile kosztowałoby wycięcie danego drzewa przy posiadaniu pozwolenia. Wtedy mnożymy to razy dwa.

Przy czym stawki za wycinkę drzew z pozwoleniem prezentują się następująco:

 • 70 zł - przy obwodzie do 25 cm;
 • 410 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm;
 • 640 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm;
 • 1 000 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm;
 • 1 500 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm;
 • 2 100 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm;
 • 2 700 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm;
 • 3 500 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.

Natomiast karę pieniężną za uszkodzenie drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa, pomnożonej przez 0,6.

Inaczej jest, gdy ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody. W tym przypadku dane ustala się poprzez postępowanie administracyjne i uzyskane wartości powiększa się o 50 procent.

Istotne jest również to, że nałożoną karę za wycinkę drzew można rozłożyć na raty, jednak na okres nie dłuższy niż 5 lat. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku w terminie 14 dni od momentu, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary.

Czytaj również:

Problemy w puszczy: wycinka drzew może doprowadzić do utraty statusu obiektu UNESCO

Lasy Państwowe sprzedają o wiele więcej drewna niż rok temu. Prawie o połowę

Zobacz także:

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wycinka drzew | wycinanie drzew | kary za wycinanie drzew

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Reklama