Reklama

Jakie są stopnie naukowe w Polsce?

Egzamin dojrzałości jest swojego rodzaju furtką do zawodowego sukcesu i umożliwia nam wspinanie się po stopniach naukowej kariery. Idąc krok dalej i podejmując studia, uzyskujemy wykształcenie, które bardzo pomaga nam zdobyć wymarzoną pracą. Większość na tym etapie działalności naukowej poprzestaje, ale nie brakuje wśród nas osób, które chcą rozwijać się dalej i sięgać po kolejne stopnie naukowe i dyplomy. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł doktora, doktora habilitowanego albo profesora? Sprawdźmy.

Stopnie naukowe w Polsce

Obowiązujący w szkolnictwie wyższym system zakłada, że pierwsze tytuły naukowe można osiągnąć w trakcie studiowania. (Warunki ich uzyskania zależne są od profilu konkretnej uczelni). Po trzech latach studenckiej edukacji zdobywa się pierwszy, najniższy stopień, czyli licencjat. Wymogiem jest - napisana pod okiem promotora - praca licencjacka.

Jak uzyskać tytuł magistra?

Kolejnym stopniem, który możesz zdobyć w trakcie studiów, jest tytuł magistra. Uzyskuje się go w sumie (licząc kształcenie zakończone licencjatem) po pięciu latach edukacji i po obronie pracy dyplomowej napisanej pod okiem promotora. Jest ona znacznie dłuższa niższa ta, którą przygotowują kandydaci ubiegający się o tytuł licencjata. Jeśli myślisz o studiach medycznych, pamiętaj, że stopień magistra otrzymasz w tym przypadku po sześciu latach nauki.

Stopień doktora

Jeśli po ukończeniu studiów nie chcesz zakończyć swojej przygody z nauką, a wręcz przeciwnie, dalej pragniesz ją kontynuować i zdobyć finalnie tytuł doktora, musisz postarać się o pozostanie na uczelni i rozszerzenie na niej swojej działalności.

Co zrobić, aby zostać doktorem nauk?

Jeśli marzy ci się tytuł doktora, to aby go osiągnąć, musisz zaliczyć kilkuletnie studia doktoranckie, podczas których trzeba prowadzić zajęcia ze studentami, a także napisać własną - poruszającą odkrywczą tematykę - rozprawę. Co istotne, stopień doktora otrzymuje się za dorobek naukowy w danej dyscyplinie, czyli za studia prowadzone samodzielnie. Sam tytuł uprawnia do prowadzenia inicjatywy naukowej i starania się o kolejny stopień.

Habilitacja

Masz już tytuł doktora, ale nadal chcesz się rozwijać naukowo? Kolejnym stopniem naukowym jest doktor habilitowany. Uzyskasz go tylko wtedy, gdy będziesz prowadzić aktywną działalność w świecie nauki oraz gdy uzyskasz znaczne osiągnięcia w swojej dziedzinie. Co daje habilitacja? Pozwala m.in. recenzować rozprawy oraz, oczywiście, prowadzić zajęcia ze studentami i kształtować ich edukację.

Jak zdobyć tytuł doktora?

Naukowy stopień doktora i doktora habilitowanego nadaje się w drodze postępowania wszczętego na wniosek ubiegającej się o niego osoby. Warunkami koniecznymi są w tym przypadku: posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera, lekarza, lekarza weterynarii lub innego równorzędnego tytułu, zdany egzamin doktorski w zakresie określonym przez radę placówki naukowej raz stworzona samodzielnie i obroniona przed komisją rozprawa doktorska.

Rozprawa doktorska

Rozprawa doktorska przygotowywana jest pod opieką promotora. W swoim założeniu powinna stanowić oryginalne rozwiązanie jakiegoś problemu naukowego.

Najwyższy tytuł naukowy

Ostatni stopień, który można osiągnąć - wspinając się po szczeblach naukowej kariery - to tytuł profesora. Może być on nadany - po złożeniu specjalnego wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - tylko przez Prezydenta RP, . Wniosek ten składa właściwa uczelnia.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama