Reklama

Subskrypcja akcji serii D i E

Raport bieżący nr 14/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Intersport Polska S.A., na podstawie § 33 ust. 1 w związku z § 97 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), przekazuje informacje dotyczące subskrypcji akcji serii D i E Intersport Polska S.A.

1. Rozpoczęcie prywatnej subskrypcji akcji serii D nastąpiło w dniu 14 czerwca 2006 r., a zakończenie w dniu 30 czerwca 2006 r. Otwarcie publicznej subskrypcji akcji serii E nastąpiło w dniu 27 czerwca 2006 r., a zamknięcie w dniu 29 czerwca 2006 r.

Reklama

2. Akcje serii D i E zostały przydzielone w dniu 30 czerwca 2006 r.

3. W ramach subskrypcji oferowano 100.000 akcji serii D oraz 2.500.000 akcji serii E.

4. W ramach subskrypcji akcji serii D nie wystąpiła redukcja. Stopa redukcji w ramach publicznej subskrypcji akcji serii E wyniosła: w Transzy Otwartej dla osób nie korzystających z preferencji w przydziale: 55,42 %, w Transzy Otwartej dla osób korzystających z preferencji w przydziale: 10,84%, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 0 %, w Transzy INTERSPORT: 0 %.

5. W ramach subskrypcji prywatnej zawarto umowy objęcia 100.000 akcji serii D. W ramach publicznej subskrypcji złożono zapisy na 2.943.490 akcji serii E.

6. Dokonano przydziału 100.000 akcji serii D oraz 2.500.000 akcji serii E.

7. Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 0,10 zł. Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 8,00 zł.

8. W ramach subskrypcji prywatnej zawarto 26 umów objęcia akcji serii D. W ramach publicznej subskrypcji akcji serii E złożono: 108 zapisów w Transzy Otwartej, 22 zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 1 zapis w Transzy INTERSPORT.

9. Akcje serii D zostały przydzielone 26 osobom. Akcje serii E przydzielono: 102 osobom w Transzy Otwartej, 22 osobom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 1 osobie w Transzy INTERSPORT.

10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 20.010.000 zł

12. Do dnia dzisiejszego łączne zaksięgowane i szacowane koszty przeprowadzenia oferty wyniosły 728.603,28 zł netto, w tym koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty: 74.036,00 zł, wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, porządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 509,183,20 zł, promocji oferty: 145.384,08 zł. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na 1 akcję wyniósł 0,28 zł.
Krzysztof Milewski - Wiceprezes Zarządu

materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama