Najczęstsze wypadki w szkole - co robić?

Szkoła powinna być miejscem, w którym młoda, rozwijająca się osoba ma nie tylko szansę zdobywać wiedzę w odpowiednich warunkach, ale również kształcić postawy społeczne i zawierać znajomości z rówieśnikami. Dobrze, by było, gdyby cały ten proces przebiegał w miłej i bezpiecznej atmosferze. Niestety, nie zawsze tak jest. Nie da się upilnować dzieci w stu procentach. Wypadki zwyczajnie chodzą po ludziach, a młode osoby przez wzgląd na dynamiczny charakter, są na nie szczególnie narażone. Jak postępować w takich sytuacjach? Co robić, gdy już zdarzy się wypadek?

Reklama

Wypadki w szkole - najczęstsze przyczyny i urazy

Na terenie  polskich szkół zdarza  się nawet około 65 000 - 70 000 wypadków rocznie (dane  z lat 2011- 2016). W ich wyniku zdarzają się różnego rodzaju urazy. Jedne z nich są niegroźne i uczeń nie doznaje trwałego uszczerbku, wystarczy opatrzenie rany, kilka dni i dziecko wraca do zdrowia. Niestety zdarzają się również takie wypadki, w wyniku których urazy są znacznie bardziej poważne- wymagają hospitalizacji, dłuższego unieruchomienia kończyny, a nawet operacji czy długiej rehabilitacji.

Najczęstszymi przyczynami są: nieumyślne działania innych dzieci, nieuwaga wynikająca z rozkojarzenia, urazy wynikające z bójek czy pobić, ale także zły stan techniczny obiektów oraz elementów wyposażenia, nieodpowiednia organizacja harmonogramu zajęć, brak dostatecznego dozoru ze strony nauczycieli i pracowników szkoły, brak przestrzegania przepisów BHP.

Na skutek różnych wypadków najczęściej dochodzi do takich urazów jak: zwichnięcia i skręcenia, złamania, stłuczenia i zmiażdżenia, rany o różnym charakterze, urazy wewnętrzne, oparzenia, utrata części ciała, ale także zatrucia.

Ubezpieczenie szkolne - dlaczego to takie ważne?

Szkoła często organizuje grupowe ubezpieczenia szkolne. Zwykle są one bardzo atrakcyjne cenowo, jednak rodzic często nie wie, z jakim ubezpieczycielem ma do czynienia i co dokładnie obejmuje ochrona. Przy czym trzeba zaznaczyć, że najczęściej jest ona bardzo podstawowa.

Dlatego dobrze jest zdecydować się na indywidualne ubezpieczenie szkolne dziecka. Jest to ubezpieczenie NNW, które działa 24 godziny na dobę i w przeciwieństwie do większości typowych ubezpieczeń grupowych, chroni dziecko również za granicą. Warto zaznaczyć, że przy wyborze prywatnego, indywidualnego ubezpieczenia mamy wybór, jaki dokładnie zakres ochronny będzie ono obejmować. Tylko od nas zależy, na jaki konkretny pakiet się zdecydujemy. A mamy ich sporo do wyboru.

Jeśli nasze dziecko ulegnie wypadkowi, odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego może  okazać się niezwykle pomocne podczas procesu leczenia czy rehabilitacji. Jednak to nie tylko pomoc pieniężna. Decydując się na odpowiednią ochronę możemy liczyć na organizację wizyt lekarskich, możliwość bezpłatnych badań diagnostycznych, a nawet realną pomoc w domu- opiekę nad dzieckiem, a nawet zrobienie zakupów do domu i zaopiekowanie się nim.

Co powinno zawierać ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczyciele oferują klientom liczne pakiety, różniące się od siebie przede wszystkim zakresem ochrony i ceną. Jednorazowy koszt na cały rok zwykle nie jest duży i mieści się w granicach 50-200 zł. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że najtańsze warianty obejmują ochronę podstawową, a najdroższe bardzo szeroką, z mnóstwem dodatkowych opcji i wyższą kwotą odszkodowania. Warto jest zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, gdyż wiele rodzajów wsparcia może okazać się bardzo przydatne w sytuacji podbramkowej.

Istnieją również dodatkowe opcje. Oferują naprawdę atrakcyjne formy pomocy, takie jak na przykład: wsparcie lekarzy (w tym lekarzy specjalistów), pomoc w domu, opiekę nad dzieckiem w trakcie i po hospitalizacji, zrobienie zakupów, dostarczenie leków, transport, zaopiekowanie się zwierzętami, czy sprzątanie. Pamiętajmy, że niektóre sytuacje potrafią wywrócić nasze życie codzienne do góry nogami. Dobrze jest mieć wówczas praktyczne wsparcie, nie tylko pod postacią jednorazowej wypłaty odszkodowania.

Zwróćmy również uwagę na fakt, że niektórzy ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie dziecka od urodzenia do osiemnastego roku życia. Sformułowanie "Ubezpieczenie szkolne" stanowi więc pewien skrót myślowy, gdyż może być ono rozszerzone do ochrony młodej osoby przez całe dzieciństwo. Dodatkowo jeśli posiadamy więcej niż jedno dziecko, ubezpieczyć je na jednej polisie. Niektóre firmy pozwalają ubezpieczyć do dziesięciorga dzieci w ramach jednej umowy.  

Wypadek w szkole - co robić?

Niezależnie od tego, jakim pakietem ochronnym objęte będzie nasze dziecko i czy będzie objęte jakimkolwiek, szkoła ma obowiązek reagować i dopełnić całego szeregu procedur. Udzielenie pierwszej pomocy to prawny obowiązek pracowników szkoły. W drugiej kolejności dyrektor placówki ma w obowiązku niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów, a także pracownika szkoły odpowiadającego za BHP, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący oraz radę rodziców.

W przypadku zdarzeń ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych powiadomiony musi zostać także prokurator. W przypadku zatrucia powiadomiony powinien być także państwowy inspektor sanitarny. Po zdarzeniu powinien zostać także powołany "zespół powypadkowy" składający się ze społecznego inspektora pracy i pracownika odpowiedzialnego za BHP. Muszą oni sporządzić określoną dokumentację, pozyskać opinię lekarską oraz przeprowadzić cały szereg niezbędnych procedur wymaganych prawem.

Jeśli nasze dziecko obejmuje dodatkowa, prywatna ochrona ubezpieczeniowa, po wizycie  lekarskiej zgłaszamy szkodę do ubezpieczyciela, wysyłamy dokumenty i bardzo szybko otrzymujemy odszkodowanie. Jeśli nasze ubezpieczenie obejmuje pakiety z dodatkowymi opcjami, kontaktujemy się z infolinią i zgłaszamy potrzebę, po czym korzystamy z określonego wsparcia.


Artykuł sponsorowany