Czas na wdrożenie dyrektywy o sygnalistach minął 17 grudnia 2021r.

W 2019 roku została uchwalona unijna Dyrektywa dotycząca ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości mające miejsce w zakładach pracy. Tak zwana Dyrektywa o ochronie sygnalistów nakłada na organizacje szereg obowiązków związanych z ochroną sygnalistów.

Dyrektywa zaczęła obowiązywać w Polsce 17 grudnia 2021 r. i dotyczy pracodawców zatrudniających 50 i więcej pracowników. Możliwe jest wprowadzenie 2-letniego okresu przejściowego dla prywatnych przedsiębiorców zatrudniających 50-249 osób, ale już dla instytucji państwowych taki dodatkowy okres nie jest przewidziany.

Dyrektywa przewiduje dokonywanie zgłoszeń przez trzy rodzaje kanałów raportowania - wewnętrzny, zewnętrzny i publiczny. W pierwszej kolejności sygnalista powinien wykorzystać wewnętrzny kanał raportowania i dokonać zgłoszenia np. pracodawcy. Wobec tego pracodawcy są zobligowani do stworzenia i wdrożenia skutecznych procedur raportowania o nieprawidłowościach oraz zajmowania się napływającymi zgłoszeniami. Istotne jest, że dyrektywa daje swobodę ustanowienia kanałów dokonywania zgłoszeń. Dzięki temu można dostosować system ochrony sygnalistów do swojej struktury organizacyjnej.

Korzyści dla pracodawcy

Sygnalista zgłasza swojemu pracodawcy nieprawidłowości związane z pracą. Reaguje on na zagrożenia, nieprawidłowości i nadużycia, które mogą mieć szczególne znaczenie dla interesu organizacji oraz pozostałych pracowników.

Tworząc odpowiednio bezpieczny i anonimowy, wewnętrzny kanał komunikacji dla sygnalistów w swojej organizacji możemy uniknąć poważnych strat finansowych, kłopotów natury prawnej oraz naruszenia wizerunku naszego miejsca pracy.

Wszyscy pracodawcy powinni traktować sygnalistów jako system wczesnego ostrzegania i posiadać skuteczne rozwiązania zapewniające pełną ochronę przed odwetem oraz gwarantujące anonimowość lub poufność osób decydujących się na zgłoszenie nieprawidłowości.

Własny anonimowy lub poufny kanał zgłoszeń online

Oprogramowanie Sygnalista Statlook, którego wersja DEMO jest dostępna pod adresem: https://www.statlook.com/pl/sygnalista/ jest propozycją krakowskiego producenta oprogramowania z 35-letnim doświadczeniem w branży i ponad 8.000 klientów wśród polskich organizacji:

·        Zgodny z dyrektywą i dostosowany do polskiej ustawy

·        Wspiera normę ISO 37002

·        Zapewnia anonimowość sygnalisty

·        Umożliwia dwustronną komunikację nawet z anonimowym sygnalistą

·        Prosty w obsłudze

·        Zapewnia bezpieczeństwo zgłoszeń i danych (pozostają w organizacji)

materiały promocyjne
Powiązane porady